100Cover-Podcast-Final-EP31.jpg

kinyupen_adminApril 5, 2021

ภารกิจที่ถือเป็นวาระสำคัญของการมีชีวิตที่ยืนยาว กับ 2 กิจกรรมที่ดูขัดแย้งกัน คือการนอนเฉยๆ และขยับออกกำลังกายแค่ "นอน" ก็ทำให้คุณภาพที่ชีวิตดีขึ้นง่ายๆ


100Cover-Podcast-Final-EP30.jpg

kinyupen_adminMarch 11, 2021

ออกกำลังกายไม่ได้มีไว้สร้างกล้าม เพื่อลดหุ่น หรือรูปร่างที่สวยงาม เมื่อลองมองหลักการจริงๆ ว่า "ออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรง"