100_Ep18_FB_1.jpg

kinyupen_adminNovember 19, 2020

เจ้า Telomere นี่แหละตัวการที่ทำให้เรา "แก่" ทุกครั้งที่เซลล์แบ่งตัวเพื่อซ่อมแซมร่างกาย เทโลเมียร์จะค่อยๆหดสั้นลงเรื่อยๆ ..เราทำให้เทโลเมียร์หดสั้นช้าลงเพื่อชะลอวัยได้!!