shopping_cover.jpg

kinyupen_adminJune 22, 2021

ทุกครั้งที่เราได้ของราคาดีกลับบ้าน มักจะกระหยิ่มยิ้มย่อง ว่าเราช่างฉลาดซื้อจริงๆ แต่รู้หรือไม่? การเห็นแก่ราคาเป็นกับดักชั้นดี ที่ขัดกับความประหยัดแบบไม่รู้ตัว


หุ้นของสะสม_นักสะสม_Cover_1.jpg

kinyupen_adminMay 24, 2021

จากนักสะสม สู่ นักลงทุน เป็นแฟนพันธุ์แท้ แล้วยังได้เงินใช้ ด้วยหุ้นของสะสมเพื่อเป็น “เจ้าของทิพย์”


รวมแอปออมเงิน_รายรับรายจ่าย_กองทุนรวม_กินอยู่เป็น_Cover_1.jpg

kinyupen_adminMay 11, 2021

แนะนำ "แอปพลิเคชัน" ให้การเงินเป็นเรื่องง่าย แอปฯ ฟรี เชื่อถือได้ รวยแบบไม่ต้องก้าวเท้าออกไปไหนเลย