100+ EP34 : เตรียมพร้อม ก่อนฉีด “วัคซีนโควิด”

0
785
ทำไมผู้ที่ “อ้วน” หรือมีภาวะน้ำหนักเกิน จึงเสี่ยงต่อโรคโควิด-19
“โรคอ้วน” ไม่ใช่โรคเสียทีเดียว แต่อ้วน หรืออาการของ Metabolic Syndrome (ย้อนฟังรายละเอียดได้ที่ 100+ EP32) แล้วอะไรเป็นปัจจัยโควิด-19 เป็นภัยร้ายกับผู้ป่วย Metabolic Syndrome จนทำให้เสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว?
โดยภาพรวม ผู้ที่มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ จะไม่ได้เจอผลข้างเคียงจากวัคซีนโควิด-19 มากนัก
ดังนั้นต้องมีความพร้อมในการรับมือโควิดตั้งแต่ตนเอง ดูแลตัวเองให้มากเท่าที่จะทำได้ นอกจากการกินและนอน ควรออกกำลังกายให้สม่ำเสมอด้วย
จะเป็นอย่างไรเราไปฟังกันที่ Podcast : 100+

 

พอดแคสต์เกี่ยวกับโควิด-19

kinyupen