-20-30-40_Cover_1.jpg

kinyupen_adminOctober 21, 2020

เพราะยุคนี้เทรนด์นิยม คือสาวร่างบาง ดู Healthy ดังนั้นสาวทุกวัยโดยเฉพาะวัยทำงานตั้งแต่ 20 – 40 ต้องควบคุมน้ำหนักให้ดี หากกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มทำงานที่มีเวลาในการดูแลสุขภาพน้อย


7-ข้อระวัง_ใครงการคนละครึ่ง_Cover_3.jpg

kinyupen_adminOctober 20, 2020

หลังรัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจในโครงการ “คนละครึ่ง” ที่ตอนนี้หลายคนคงได้รับสิทธิ์กันไปเรียบร้อยแล้ว แต่ถึงแม้จะทำตามกระบวนการทุกอย่างแล้ว แต่ก็ยังงงๆ กับการใช้งาน