100+ EP28 : “ธรรมะ” 3 นาที สยบมารความคิด

0
581
kinyupen

ใน 3 นาทีนี้ทำอะไร? 

การหยุดพักหายใจหมายความว่า เราพยายามที่จะหยุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆ นั่งในท่านั่งที่สบาย ที่สงบ แล้วก็ปล่อยวางสิ่งต่างๆโดยที่เราพักแล้วหายใจ

 

การหายใจ จะเป็นการควบคุมความดันโลหิตของเรา เมื่อเราหายใจเข้าจะมีความดันโลหิตสูงขึ้น เมื่อเราหายใจออกเราจะมีความดันโลหิตที่ผ่อนคลายและลดลง ในขณะที่เราหายใจเข้า เราจะมีความรู้สึกที่จะต้องใช้พลังงานในร่างกายของเราในการทำงานมากกว่าเวลาที่เราหายใจออก ซึ่งจะมีความสุขที่ผ่อนคลาย

ถ้าอย่างนั้นเราพยายามที่นั่งแล้วหายใจ โดยให้การหายใจออกยาวกว่าการหายใจเข้า เหมือนกับเรานั่งมองหนังโฟกัสอยู่ที่ลมหายใจเข้า-ออก

หายใจเข้าลึกกระบังลมเข้าไปจนสุดแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมาช้า ค่อยๆ โฟกัสอยู่ที่ลมหายใจที่จมูก หรือบางท่านเป็นในเชิงนั่งสมาธิกว่าจะบอกให้เราปกติที่ท้องยุบหนอพองหนอ เราใช้เวลาโฟกัสอยู่ตรงนี้

 

จะเป็นอย่างไรเราไปฟังกันที่ Podcast : 100+ ซึ่งเนื้อหาส่วนหนึ่งมาจาก “The Telomere Effect” เล่าให้ฟังให้เข้าใจง่ายๆ สบายๆ

 

 

แน่นอนเวลา 3 นาทีอาจจะไม่ได้เป็นเวลาที่นาน แต่หลังจากที่เราทำบ่อยๆเข้าบ่อยเข้า ร่างกายเราก็จะเกิดความเคยชินและสามารถทำมันได้ยาวนานขึ้น เมื่อไหร่ควบคุมการหายใจได้ทำนานแล้ว เราก็สามารถที่จะพัฒนาออกไป เขาเรียกว่าเป็น “การขยายสติ”

เมื่อฝึกทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าจนเป็นนิสัยมันก็จะ ใจเราให้หยุดนิ่ง ทำให้เราโฟกัสมีสมาธิในการทำงานในการสร้างเป้าหมายต่างๆ ไม่ใช่แค่เรื่องของการแก้ปัญหาในแง่ของอาการวิตกกังวล ซึ่งเราก็ทราบกันดีว่า วิธีการทำสมาธิก็เป็นประโยชน์มากมายสำหรับในการดำเนินชีวิตเป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่มีประโยชน์

 

Podcast : 100+

“สุขภาพดีคืออะไร เรารู้จักสุขภาพตัวเองดีเพียงใด”

 

ติดตามผ่านช่องทาง 

Spotify : 100+ EP28 – “ธรรมมะ” 3 นาที สยบมารความคิด

Sound Cloud : 100+ EP28 – “ธรรมมะ” 3 นาที สยบมารความคิด

YouTube : 100+ EP28 – “ธรรมมะ” 3 นาที สยบมารความคิด

Blockdit : 100+ EP28 – “ธรรมมะ” 3 นาที สยบมารความคิด

kinyupen