100+ EP32 : อ้วนผอมไม่สำคัญ “พุง” นั้นอันตราย

0
803

เรื่องราวของ “พุง” ที่ธรรมชาติสร้างมาเพื่อเป็นเสบียงฉุกเฉินของมนุษย์เมื่อในอดีต ที่เมื่อมนุษย์ขาดแคลนอาหารจะนำพลังงานจากไขมันออกมาใช้ แต่ในปัจจุบัน ในยุคอุตสาหกรรมอาหารกลับเป็นภัยร้าย

 

ยุคที่มนุษย์สามารถกินข้าวได้สามมื้อ แต่สิ่งที่เราได้กินเข้าไป มีแต่แป้ง น้ำตาล เราได้รับพลังงานล้วนๆ โดยแทบไม่มีสารอาหาร จากอาหารแปรรูป ข้าวขัดสี ขนม เบเกอรี่ หรืออาหารขยะ เป็นต้น ในขณะที่ไม่ได้ใช้แรงงานให้เหมาะสมกับของที่กินเข้าไป

และ “พุง” ก็เป็นเหตุของโรคเบาหวาน และ Metabolic Syndrome

 

หลายคนน้ำหนักเพิ่มขึ้น แต่มีรูปร่างที่สมส่วนกว่าเดิม ในขณะที่อีกคนลดน้ำหนักได้ แต่ร่างกายกลับมีแต่ไขมันย้วยๆ ดังนั้นตัวเลขของตาชั่ง ไม่ได้มีผลอะไรกับอายุที่ยืนยาวมากนัก เพราะการลดน้ำหนักที่ดี คือการสุขภาพดีแบบองค์รวม

 

จะเป็นอย่างไรเราไปฟังกันที่ Podcast : 100+ ซึ่งเนื้อหาส่วนหนึ่งมาจาก “The Telomere Effect” มาเล่าให้ฟัง

 

 

Podcast : 100+

“สุขภาพดีคืออะไร เรารู้จักสุขภาพตัวเองดีเพียงใด”

 

ติดตามผ่านช่องทาง 

Spotify : 100+ EP 32 – อ้วนผอมไม่สำคัญ “พุง” นั่นอันตราย

Sound Cloud : 100+ EP 32 – อ้วนผอมไม่สำคัญ “พุง” นั่นอันตราย

YouTube : 100+ EP 32 – อ้วนผอมไม่สำคัญ “พุง” นั่นอันตราย

Blockdit : 100+ EP 32 – อ้วนผอมไม่สำคัญ “พุง” นั่นอันตราย

 

พอดแคสต์เกี่ยวกับโควิด-19

kinyupen