-ไม่ใช่นิสัย-แต่ผลจาก“ยีน”_Cover_1.jpg

kinyupen_adminJuly 13, 2020

เข้าใจถึงวิวัฒนาการและธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์ ปรับการกินได้ถูกหลักโภชนาการ