100+ EP6 : เรื่องเล่ามื้อเช้า ตอนที่ 2

0
434
kinyupen

ร่วมรื้อประวัติศาสตร์ ของอาหารเช้า…ว่ายังจำเป็นอยู่มั้ย…หรือ แท้จริงแล้ว เราควรทาน Break-fast

 

 

Podcast : 100+

“สุขภาพดีคืออะไร เรารู้จักสุขภาพตัวเองดีเพียงใด”

 

ติดตามผ่านช่องทาง 

Spotify : 100+ EP6 – เรื่องเล่ามื้อเช้า 2

Sound Cloud : 100+ EP6 – เรื่องเล่ามื้อเช้า 2

YouTube : 100+ EP6 – เรื่องเล่ามื้อเช้า 2

Blockdit : 100+ EP6 – เรื่องเล่ามื้อเช้า 2

kinyupen