.jpg

kinyupen_adminAugust 13, 2020

พาชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามเกินบรรยาย


6-กฎทำบุญตอนเช้า_ห้ามพระสงฆ์รับบาตรผิดธรรมวินัย_Cover_1.jpg

kinyupen_adminAugust 11, 2020

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ได้ออกข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการบิณฑบาตของพระสงฆ์ กรณีการบิณฑบาตไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย


Content_Horo_week-9-15-Aug.jpg

kinyupen_adminAugust 9, 2020

ทำนายดวงชะตา พยากรณ์ระหว่างวันที่ 9 - 15 สิงหาคม 2563 โดย..Tan Tarot …หมอดูที่ได้รับความนิยมจากชาวทวิตภพ ด้วยสโลแกนที่ว่า มากกว่าการดูดวงคือการรับฟัง 🙂