100+ EP20 : Telomere ..”ความเครียด” อัตราเร่งความชรา

December 3, 2020
ความเครียดทำให้แก่เร็ว กลับกันถ้าหันมาคิดบวกจะทำให้อายุยืนขึ้นได้ไหม?

มีปัจจัยเร่งฮอร์โมนแห่งความสุขโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาอย่างไรบ้าง มาค้นหาคำตอบกันที่ Podcast : 100+

 

 

Podcast : 100+

“สุขภาพดีคืออะไร เรารู้จักสุขภาพตัวเองดีเพียงใด”

 

ติดตามผ่านช่องทาง 

Spotify : 100+ EP20 – Telomere ..”ความเครียด” อัตราเร่งความชรา

Sound Cloud : 100+ EP20 – Telomere ..”ความเครียด” อัตราเร่งความชรา

YouTube : 100+ EP20 – Telomere ..”ความเครียด” อัตราเร่งความชรา

Blockdit : 100+ EP20 – Telomere ..”ความเครียด” อัตราเร่งความชรา