ฟันผุ.jpg

kinyupen_adminJuly 6, 2021

การสูญเสียฟันจำนวนมากในผู้สูงอายุยังทำให้คุณภาพชีวิตลดลง และมีสารอาหารเข้าสู่ร่างกายลดลง รวมถึงมีผลลบในด้านจิตวิทยา


แก่แล้วเก็บเงิน_Cover.jpg

kinyupen_adminMay 25, 2021

การทำประกันคือบริการที่เราทุกคนอยากมีแต่ไม่อยากใช้ เพราะถ้าได้ใช้แล้วจะไม่ได้มีแค่เรื่องหลักประกันหรือค่าใช้จ่ายแต่มีเรื่องของบั้นปลายที่เราจะไม่มีความสุข