Horo_Tantarot_11เม.ย._cover_1.jpg

kinyupen_adminApril 11, 2021

ใช้เงินแก้ปัญหาเก่งอยู่ ประหยัดๆ หน่อย ดูดวงกับ TanTarot เพราะมากกว่าการดูดวง..คือการรับฟัง


Horo_Tantarot_4เม.ย._cover_1.jpg

kinyupen_adminApril 5, 2021

สัปดาห์นี้คนโสดห่วงเรื่องเงินมากกว่าเรื่องความรักนะตอนนี้ ดูดวงกับ TanTarot เพราะมากกว่าการดูดวง..คือการรับฟัง


-มีเรื่องราว_Cover_1.jpg

kinyupen_adminApril 2, 2021

ป้ายหลุมศพคนจีน (ฮวงซุ้ย) ไม่ได้บอกแค่ชาตะ-มรณะ แต่บอกยันรากเหง้าหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ของครอบครัวเจ้าของป้ายนี้ด้วย!


.jpg

kinyupen_adminApril 1, 2021

ไม่น่าเชื่อว่าพันธุกรรมจากมนุษย์โบราณที่สูญพันธุ์ไปแล้วสามารถมีอิทธิพลต่อความเป็นความตายของคนในปัจจุบันได้