EXIM BANK จับมืออัลเตอร์วิม สร้าง Green Supply Chain สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

0
88
kinyupen

EXIM BANK จับมืออัลเตอร์วิมสร้าง Green Supply Chain นำผู้ประกอบการต้นน้ำถึงปลายน้ำสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและโลกที่ยั่งยืน

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต ประธานธุรกิจ-สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และอังกฤษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) และนายสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด (Altervim) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สนับสนุนสินเชื่อพลังงานสะอาดแก่ Supply Chain” ซึ่ง EXIM BANK จะสนับสนุนบริการทางการเงินแบบครบวงจรเพื่อสร้าง Green Supply Chain ให้แก่ Altervim ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาและลงทุนด้านพลังงานสะอาดแบบครบวงจรในประเทศไทย มาเลเซีย และจีน และบริษัทอื่น ๆ ตลอดจนผู้ประกอบการที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในเครือ CP เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยทุกขนาดธุรกิจเข้าร่วมกระบวนการผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกโดยใช้พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงาน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ EXIM BANK นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินในอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้แก่ Supply Chain ของเครือ CP ผ่าน Altervim เริ่มต้นจากการสนับสนุน Suppliers ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำตลอด Supply Chain ของ CP ครอบคลุม Suppliers ผู้ส่งออก และดีลเลอร์ ด้วยการให้สินเชื่อระยะยาวสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งการลงทุนในลักษณะ Private PPA (Private Power Purchase Agreement) ให้ Altervim เป็นผู้ลงทุนและติดตั้ง Solar Rooftop ให้ลูกค้าใน Supply Chain ของบริษัท หรือกรณีกลุ่มลูกค้าใน Supply Chain ต้องการเป็นผู้ลงทุนเอง EXIM BANK มีบริการทางการเงินสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการใช้พลังงานสะอาดด้วยต้นทุนที่ต่ำและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับผลประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต โดย EXIM BANK เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนให้ เป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจไทยดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (Environmental, Social, and Governance : ESG) นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ตลอดจนตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับแนวนโยบายและการดำเนินงานของเครือ CP ในการผลักดันธุรกิจและผู้ประกอบการใน Supply Chain สู่เป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions โดย Altervim เป็นผู้ลงทุน ผลิต ติดตั้ง และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนของเครือ CP ด้วยประสบการณ์การพัฒนา ลงทุน และติดตั้ง Solar Rooftop มากกว่า 2,500 โครงการให้แก่บริษัทชั้นนำหลายแห่ง อาทิ CPF, Makro, 7-11, Lotus และ TRUE และให้บริการระบบ Digital Energy Platform สนับสนุนการจัดการพลังงานของผู้ประกอบการโดยใช้พลังงานสะอาดแบบครบวงจร นอกจากนี้ Altervim ยังขยายกลุ่มลูกค้าไปยัง Supply Chain ของเครือ CP จำนวนกว่า 30,000 ราย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“ท่ามกลางโอกาสและความท้าทายของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยปี 2567 EXIM BANK เดินหน้าพัฒนา Greenovation และขยายพันธมิตรทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน นำผู้ประกอบการไทยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้ง Supply Chain ปรับตัวและ Go Green ไปด้วยกัน เพราะนั่นคือ ทางรอดเดียวของการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจ ประชาชน และสิ่งแวดล้อม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ดร.รักษ์ กล่าว

kinyupen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here