เขียนใบสั่งยารักษา “โรคขาดธรรมชาติ” | 100+ Story

0
102
kinyupen

กินอยู่เป็น 360 องศาแห่งการใช้ชีวิต นำแง่คิดดีๆ จาก พิพัฒน์ ละเอียดอ่อน หรือ Khunphiphat เจ้าของผลงาน 100+ Podcast ที่มาพร้อมกับการไขความลับใช้ชีวิตให้ยืนยาว แต่วันนี้มาในรูปแบบเรื่องราวแง่คิด ชีวิต ใน 100+ Story

 

NATURE CONNECTION

Nature Deficit Disorder (NDD) หรือ โรคขาดธรรมชาติ กำลังระบาดมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเราไม่รู้ตัว โดยเฉพาะกับสังคมเมืองใหม่ที่ไม่ค่อยได้ใช้เวลานอกกล่องบ้าน ชีวิตที่เร่งรีบไปหมด ถอยห่างสัมผัสของธรรมชาติ ทำให้มีปัญหาเรื่องอารมณ์และพฤติกรรมต่างๆ สมาธิสั้น ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ เร่งรีบ ขาดความเห็นอกเห็นใจคลุกกรุ่นในอารมณ์ที่ขุ่นมัวตลอดเวลา ฯลฯ

 

หนึ่งในใบสั่งยารักษาโรคนี้คือ “จงออกไปหาธรรมชาติ”

เขียนใบสั่งยาให้ตัวเองด้วยความละเมียดละไม ละทิ้งเมือง มุ่งหน้าสู่สถานะบำบัด!

 

 

มนุษย์มีผัสสะรับรู้มากถึง 54 แบบ ผ่าน ตา หู จมูก กาย ใจสัมผัส ถ้าเราไม่ได้รับการฝึกจากธรรมชาติบ่อยๆ ด้วยธรรมชาติ ทักษะมหัศจรรย์นี่จะค่อยๆ เลือนหายไป

สัมผัสช้าๆ เข้าใจความอืดอาด ทักทายคำว่า “slow life” และรับรู้ว่าธรรมชาติกำลังพูดคุย บอกอะไรกับเราเบาๆ …

 

“Look deep into nature, and then you will understand everything better.”

 

 

kinyupen