100+ EP14 : IF Intermittent Fasting อดชะลอวัย ตอน 2

IF ปลดล็อคสมอง ต้านโรค อดอาหารอย่างไรให้ปลอดภัยมาดูกัน

เราเริ่มทำ IF กันตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว อย่างพระหรือการถือศีลอด

การอดอาหารช่วยต้านโรค ปลดล็อคสมอง ชะลอวัย แต่มีข้อควรระวัง!! ทำผิดวิธีได้ผลตรงข้าม
มีสูตรยอดนิยมอย่างไร มาฟังกันที่ Podcast : 100+

 

 

Podcast : 100+

“สุขภาพดีคืออะไร เรารู้จักสุขภาพตัวเองดีเพียงใด”

100+ EP16 : IF Intermittent Fasting อดชะลอวัย ตอน 3

100+ EP13 : IF Intermittent Fasting อดชะลอวัย

 

ติดตามผ่านช่องทาง 

Spotify : 100+ EP14 – Intermittent Fasting อดชะลอวัย ตอน 2

Sound Cloud : 100+ EP14 – Intermittent Fasting อดชะลอวัย ตอน 2

YouTube : 100+ EP14 – Intermittent Fasting อดชะลอวัย ตอน 2

Blockdit : 100+ EP14 – Intermittent Fasting อดชะลอวัย ตอน 2

 

100+ EP17 : ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับ IF