100+ EP17 : ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับ IF

IF อาจไม่เหมาะกับทุกคน

วันนี้ Podcast : 100+ พาคุณปรับทัศนคติเกี่ยวกับการอดอาหาร ไม่แน่สิ่งที่เราเชื่ออาจถูกหลอกมาตลอด เหมือนตอนเขียนภาพความกลัวเมื่อ EP 9 ก็เป็นได้

 

 

Podcast : 100+

“สุขภาพดีคืออะไร เรารู้จักสุขภาพตัวเองดีเพียงใด”

 

ติดตามผ่านช่องทาง 

Spotify : 100+ EP17 – ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับ IF

Sound Cloud : 100+ EP17 – ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับ IF

YouTube : 100+ EP17 – ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับ IF

Blockdit : 100+ EP17 – ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับ IF