100+ EP13 : IF Intermittent Fasting อดชะลอวัย

ทำไมอดอาหารทำให้โยโย่ ลดน้ำหนักไม่ได้ผล ตกลงอดอาหารดีหรือไม่ดีกันแน่?

อดอาหาร ปลดล็อกสมอง ป้องกันโรค ไม่ใช่เรื่องใหม่ เรามีการ Fasting ตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว อย่างพระหรือการถือศีลอดก็ใช่ กินอย่างไรให้แก่ช้า มาฟังกันที่ Podcast : 100+

 

 

Podcast : 100+

“สุขภาพดีคืออะไร เรารู้จักสุขภาพตัวเองดีเพียงใด”

 

ติดตามผ่านช่องทาง 

Spotify : 100+ EP13 – Intermittent Fasting อดชะลอวัย

Sound Cloud : 100+ EP13 – Intermittent Fasting อดชะลอวัย

YouTube : 100+ EP13 – Intermittent Fasting อดชะลอวัย

Blockdit : 100+ EP13 – Intermittent Fasting อดชะลอวัย