3-เรื่องแชร์ทางไลน์-ใช้ชีวิตสุข_Cover_1.jpg

kinyupen_adminNovember 24, 2020

กูรูชีวิต ขอนำ 3 เรื่องที่ได้รับแชร์มาทางไลน์มาบอกต่อเพราะเรื่องเล่านี้คือพื้นฐานของชีวิต ที่หากปรับใช้แล้วเชื่อว่าเราจะมีความสุขในแต่ละวันได้มากขึ้น วางเส้นทางชีวิตแบบเข้าใจและลดทุกข์ ลดกังวล


ธนาคารความสุข_Ep6_FB_1-1.jpg

kinyupen_adminSeptember 8, 2020

โซเชียลมีเดียหากใช้อย่างไม่ฉลาด มักเป็นเหตุให้ใครหลายคนเดือดเนื้อร้อนใจ และทำให้จิตใจเรามืดลง ก่อให้เกิดทุกข์


acaaaaeaayaeaoeacaeaaa_aeaaeaa_aaoea_ayaaaoeaauaaaaaazasauaaaaau_cover_1.jpg

kinyupen_adminSeptember 8, 2020

ยูนิเซฟเปิดรายงานคุณภาพชีวิตเด็กในประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือประเทศที่ร่ำรวย 38 ประเทศ พบ เด็กเนเธอร์แลนด์มีความสุขที่สุด ส่วนเด็กญี่ปุ่นมีปัญหาขาดความมั่นใจและหาเพื่อนใหม่ยากขณะเด็กในนิวซีแลนด์มีอัตราฆ่าตัวตายเป็นอันดับที่ 2 ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว