100+ EP7 : รุ่งอรุณของการแพทย์

August 9, 2020247
เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง? จากสมัยที่เชื่อกันว่าความเจ็บป่วยเกิดจากบาป สู่ยุครุ่งเรืองของการแพทย์

ร่วมรื้อประวัติศาสตร์การแพทย์ได้ที่ Podcast : 100+

 

 

Podcast : 100+

“สุขภาพดีคืออะไร เรารู้จักสุขภาพตัวเองดีเพียงใด”

 

ติดตามผ่านช่องทาง 

Spotify : 100+ EP7 – รุ่งอรุณของการแพทย์

Sound Cloud : 100+ EP7 – รุ่งอรุณของการแพทย์

YouTube : 100+ EP7 – รุ่งอรุณของการแพทย์

Blockdit : 100+ EP7 – รุ่งอรุณของการแพทย์