ธนาคารความสุข : EP6 – ความสุขในยุคโซเชียลมีเดีย

โซเชียลมีเดียหากใช้อย่างไม่ฉลาด มักเป็นเหตุให้ใครหลายคนเดือดเนื้อร้อนใจ และทำให้จิตใจเรามืดลง ก่อให้เกิดทุกข์

เปลี่ยนมุมมองความคิดได้แล้วที่ Podcast ธนาคารความสุข โดย “เอ็ดดี้” พิทยากร ลีลาภัทร์

 

 

Podcast : ธนาคารความสุข โดย “เอ็ดดี้” พิทยากร ลีลาภัทร์

“สุขทุกข์อยู่ที่ใจ สะสมได้…ด้วยปัญญา”

 

ติดตามผ่านช่องทาง 

Spotify : EP6 – ความสุขในยุคโซเชียลมีเดีย

Sound Cloud : EP6 – ความสุขในยุคโซเชียลมีเดีย

YouTube : EP6 – ความสุขในยุคโซเชียลมีเดีย

Blockdit : EP6 – ความสุขในยุคโซเชียลมีเดีย