กิน-อยู่-เป็น 360 องศาแห่งการใช้ชีวิต

แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารน่ารู้ บทวิเคราะห์ มุมมองสะท้อนแง่คิด เพื่อให้คนในสังคมมีเทคนิคการใช้ชีวิตเท่าทันสังคมปัจจุบัน

สามารถมีวิถีการใช้ชีวิตที่อิสระตามค่านิยมตนเอง เติมเต็มความสุขที่หลากหลายในแบบ 360 องศา

กิน-อยู่-เป็น นำเสนอข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มหลากรูปแบบทั้งบทความ อินโฟกราฟฟิก วิดีโอและพอดแคสต์

ครอบคลุมเรื่องราวจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันรอบด้าน ทั้งเคล็ดลับสุขภาพ ทิศทางสังคม วางแผนการเงิน

ดูดวง ศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิงและไลฟ์สไตล์ ตลอดจน How to ต่างๆ