บสย. หารือ กรุงไทย ย้ำความมุ่งมั่น เพิ่มศักยภาพ SMEs 

0
270
kinyupen

บสย.- กรุงไทย ย้ำความมุ่งมั่น เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs  ร่วมหารือ ภาพรวมการบริหารพอร์ตโครงการค้ำประกันสินเชื่อ และโครงการพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูล Web Service (API) และ Digital Lending & Supply Chain Financing

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยนายกิตติพงษ์ บุรณศิริ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ เข้าพบ นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เพื่อร่วมหารือภาพรวมการบริหารพอร์ตโครงการค้ำประกันสินเชื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมาเพื่อประเมินผลสำเร็จการบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง บสย. กับ กรุงไทย โดยวิเคราะห์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ตามพื้นที่ภูมิภาคของธนาคาร เพื่อยกระดับพัฒนาด้านบริการให้ดียิ่งขึ้น 

ในโอกาสนี้ บสย. ได้พูดคุยถึงความก้าวหน้าการพัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างกัน อาทิ โครงการพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ Web Service (API)  โครงการพัฒนา Digital Lending & Supply Chain Financing เพื่อรองรับโครงการ Short Term Guarantee  โครงการช่วยเหลือและเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ผ่านหน่วยงานพันธมิตร อาทิ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ห้องประชุมชั้น 28 อาคารสุขุมวิท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

kinyupen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here