How To ทิ้ง “ขยะชิ้นใหญ่”

0
143
kinyupen

ทุกข์ของคนกรุง

แค่ฝนตกนิดหน่อย น้ำก็ท่วม รอระบายทันที

กทม.ก็จะเพิ่งตื่น ขุดลอกคูคลอง ตะลุยเก็บขยะที่ขวางทางน้ำ

และให้ตายเหอะ เก็บทีไร จะเจอขยะยักษ์อย่าง “ฟูกทั้งหลัง” ถูกทิ้งในคลอง

เสียงก่นด่าคนแอบทิ้งระงมไปหมด

แต่ในมุมมองของเหล่าแม่บ้านพ่อบ้านทั้งหลาย อาจจะเข้าใจคนแอบทิ้ง

เพราะเมื่อถึงเวลาข้าวของเครื่องใช้ในบ้านเก่าหงำ ใช้มานานจนโทรม อยากเปลี่ยนใหม่

แต่ปัญหาคือ แล้วของเก่าจะเอาไปทิ้งไหน

วางให้รถขยะเก็บไป  ขอโทษ..วางยังไง ก็ยังอยู่ที่เดิม  จนท.เขาไม่เก็บนะคะ เพราะมันใหญ่เกินไป

แต่ล่าสุด กทม.เข้าใจหัวอกคนกรุงแล้ว ผุดโครงการดี ๆ “นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่”  ฟรี !!!ทุกเสาร์-อาทิตย์ ครอบคลุมทุกเขต เพื่อนำขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่ใช้แล้ว ไปวางไว้ที่จุดนัดทิ้ง ตามวัน เวลาที่สำนักงานเขตกำหนด เพื่อช่วยป้องกันการทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง

ใครสนใจ ทำตาม 4 ขั้นตอนนี้ได้เลย

1. สำรวจจำนวนและขนาดของขยะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทิ้ง

2. ดาวน์โหลด Application BKK Connect จาก Play store และ App store เพียงพิมพ์คำว่า BKK Connect

3. ตรวจสอบวัน / เวลาล่วงหน้าที่สำนักงานเขตกำหนดตารางนัดหมายลงเก็บขยะในพื้นที่ของท่าน

4. เมื่อถึงกำหนด นำขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่ใช้แล้ว ไปวางไว้ที่จุดนัดทิ้ง ตามวัน เวลาที่สำนักงานเขตกำหนด ซึ่งมีการจัดทำตารางนัดหมายเก็บขยะชิ้นใหญ่ และแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น

ขอแค่..ทุกคนร่วมมือร่วมแรงกัน กำจัดขยะชิ้นใหญ่ด้วยโครงการที่กทม.อุตส่าห์จัดขึ้น

แค่นี้ เราจะได้เลิกเห็นภาพ “ฟูกทั้งหลัง” เท้งเต้งอยู่กลางลำคลองขวางทางน้ำ

kinyupen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here