100+ EP18 : “Telomere” กุญแจสู่ความอ่อนเยาว์

เจ้า Telomere นี่แหละตัวการที่ทำให้เรา "แก่" ทุกครั้งที่เซลล์แบ่งตัวเพื่อซ่อมแซมร่างกาย เทโลเมียร์จะค่อยๆหดสั้นลงเรื่อยๆ ..เราทำให้เทโลเมียร์หดสั้นช้าลงเพื่อชะลอวัยได้!!

อายุยืน-แก่ช้า โดยที่ไม่ต้องพึ่งหมอ มีวิธีอะไรบ้าง มาฟังกันที่ Podcast : 100+

 

 

Podcast : 100+

“สุขภาพดีคืออะไร เรารู้จักสุขภาพตัวเองดีเพียงใด”

 

ติดตามผ่านช่องทาง 

Spotify : 100+ EP18 – “Telomere” กุญแจสู่ความอ่อนเยาว์

Sound Cloud : 100+ EP18 – “Telomere” กุญแจสู่ความอ่อนเยาว์

YouTube : 100+ EP18 – “Telomere” กุญแจสู่ความอ่อนเยาว์

Blockdit : 100+ EP18 – “Telomere” กุญแจสู่ความอ่อนเยาว์