.jpg

kinyupen_adminAugust 13, 2020

พาชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามเกินบรรยาย


6-กฎทำบุญตอนเช้า_ห้ามพระสงฆ์รับบาตรผิดธรรมวินัย_Cover_1.jpg

kinyupen_adminAugust 11, 2020

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ได้ออกข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการบิณฑบาตของพระสงฆ์ กรณีการบิณฑบาตไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย


_Cover_1.jpg

kinyupen_adminAugust 7, 2020

หน้าฝนนี้หน่อไม้ช่างถูกแสนถูก เดือนสิงหาคมนี้เหมาะแก่การซื้อหน่อไม้มาตุนแล้วนำไปดองเก็บไว้เป็นอย่างยิ่ง