100+ : EP3 – เรือโนอาห์และความลับกลับข้าง

July 8, 2020260
อะไรคือ “ด้านมืด” ของมนุษย์โบราณ ที่นำสู่ “สงคราม” จนถึงปัจจุบัน ข้อเท็จจริงเป็นเช่นไร…ไปหาคำตอบกัน

อะไรคือ “ด้านมืด” ของมนุษย์โบราณ ที่นำสู่ “สงคราม” จนถึงปัจจุบัน

ข้อเท็จจริงเป็นเช่นไร…รับฟังได้ทาง

 

 

Podcast : 100+

“สุขภาพดีคืออะไร เรารู้จักสุขภาพตัวเองดีเพียงใด”

 

ติดตามผ่านช่องทาง 

Spotify : EP3 – เรือโนอาห์และความลับกลับข้าง

Sound Cloud : EP3 – เรือโนอาห์และความลับกลับข้าง

YouTube : EP3 – เรือโนอาห์และความลับกลับข้าง

blockdit : EP3 – เรือโนอาห์และความลับกลับข้าง