นั่งทำงาน-อย่างไรไม่ให้เป็นออฟฟิศซินโดรม_Cover_1.jpg

kinyupen_adminAugust 11, 2021

นั่งทำงานที่บ้าน ผิดสุขลักษณะ ปวดตัว เพราะนั่งผิดท่า ปรับท่าได้ ไม่ต้องจ่ายแพง


ฟันผุ.jpg

kinyupen_adminJuly 6, 2021

การสูญเสียฟันจำนวนมากในผู้สูงอายุยังทำให้คุณภาพชีวิตลดลง และมีสารอาหารเข้าสู่ร่างกายลดลง รวมถึงมีผลลบในด้านจิตวิทยา