-มากไม่ได้น้อยอันตราย_Cover_1.jpg

kinyupen_adminJuly 8, 2020

ใครที่ลดแป้งเพื่อลดน้ำหนักควรระวัง เพราะอาจทำให้ไตขับโซเดียมออกจากร่างกายมากกว่าปกติ