100+ EP19 : “Telomere” อายุเท่ากัน แก่ไม่เท่ากัน

0
147
kinyupen

เราคุมเทโลเมียร์ให้หดสั้นช้าลงเพื่อช่วยชะลอวัยได้!! มีวิธีอะไรบ้าง มาฟังกันที่ Podcast : 100+

 

 

Podcast : 100+

“สุขภาพดีคืออะไร เรารู้จักสุขภาพตัวเองดีเพียงใด”

 

ติดตามผ่านช่องทาง 

Spotify : 100+ EP19 – “Telomere” อายุเท่ากัน แก่ไม่เท่ากัน

Sound Cloud : 100+ EP19 – “Telomere” อายุเท่ากัน แก่ไม่เท่ากัน

YouTube : 100+ EP19 – “Telomere” อายุเท่ากัน แก่ไม่เท่ากัน

Blockdit : 100+ EP19 – “Telomere” อายุเท่ากัน แก่ไม่เท่ากัน

kinyupen