ธอส. ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สูงสุด 0.30% ต่อปี 

0
540
kinyupen

ธอส. ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สูงสุด 0.30% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)เปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 2.00% ต่อปี เป็น2.25% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2566

 ซึ่งเป็นการปรับขึ้นให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจไทย    ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง จากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธอส.จึงมีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทมีสมุดคู่ฝากและใบรับเงินฝากประจำ 0.10 – 0.30% ต่อปี สำหรับลูกค้าบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อส่งเสริมการออมและให้ผู้ฝากเงินได้รับประโยชน์ตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ซี่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา ธอส.ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” พร้อมดูแลกลุ่มลูกค้าของธนาคารรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งในปัจจุบัน ธอส.

ได้ให้ความช่วยเหลือคนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วกว่า 4 ล้านครอบครัว สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank  Call Center โทร.0-2645-9000 หรือFacebook Fanpageธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB  ALL GEN  และ http://www.ghbank.co.th

kinyupen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here