ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย ต้อนรับวันแม่ บัญชีเงินฝากประจำ 5 เดือน ดบ. 2.00% ต่อปี

0
515
kinyupen

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ต้อนรับเดือนสิงหาคม 2566 ด้วยแคมเปญ วันแม่ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน รับดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี* 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ต้อนรับเดือนสิงหาคม 2566  ด้วยโปรโมชันวันแม่ บัญชีเงินฝากประจำ 5  เดือน รับดอกเบี้ย2.0% ต่อปี สำหรับสำหรับบุคคลธรรมดา ที่เป็นเพศหญิง ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี และต้องฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ถึงสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อราย รับฝากตั้งแต่ วันที่ 1 – 31 สิงหาคม2566 ซึ่งลูกค้าสามารถรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือ เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน โดยลูกค้าต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย ในวันที่ทำรายการฝาก  

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ประกาศธนาคาร สำหรับลูกค้าที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา หรือ CIMB Thai Care Center โทร.02-626-7777 ทุกวัน เวลา 07.00 น- 22.00 น. หรือ https://www.cimbthai.com/th/personal/promotions/latest-promotions/deposit_5_months.html

kinyupen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here