บัญชีม้าเพิ่มพรวดหลายเท่าตัว ธปท.เล็งออกมาตรการสกัด

0
222
kinyupen

น.ส.สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงกรณีที่มีการใช้ บัญชีม้า หรือ บัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่น เพื่อใช้ในทาง ทุจริต หรือเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพกระทำผิดว่า  จากสถิติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่าจำนวนบัญชีม้าที่ธนาคารส่งให้สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกเดือนจาก 6,211 บัญชี ในเดือนพฤษภาคม  เป็น 14,369 บัญชี ในเดือนสิงหาคม 2565  เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา ทางตำรวจและสถาบันการเงินมีความเข้มงวดในกาตรวจจับและกวาดล้างบัญชีม้าอย่างต่อเนื่อง

ธปท.ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ชิด เช่น ตำรวจไซเบอร์ (บช.สอท.) กระทรวงดีอีเอส สำนักงาน ปปง. และ สำนักงาน กสทช. เป็นต้น รวมถึงสมาคมธนาคารไทยและธนาคารทุกแห่ง แก้ไขปัญหาตั้งแต่การกำหนดมาตรการป้องกัน ไม่ให้มีเปิดบัญชีไปใช้ในการทำทุจริต การตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติอย่างเข้มงวด และเมื่อตรวจพบให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและรายงานต่อสำนักงาน ปปง.

ทั้งนี้ ธปท. อยู่ระหว่างหารือกับธนาคาร เพื่อพิจารณากำหนดวงเงินที่เหมาะสมตามความเสี่ยงของกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบาง อาจไม่เท่าทันเหล่ามิจฉาชีพ ทำให้ตกเป็นเหยื่อได้ นอกจากนี้ จะมีการจำกัดวงเงินต่อวันในการทำธุรกรรมผ่านช่องทาง Mobile Banking ตามระดับความเสี่ยงของลูกค้าอีกด้วย

 “สำหรับแนวทางการป้องกันการถูกมิจฉาชีพหลอก หลัก ๆ คือ ต้องไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ที่จะได้จากการรับจ้างเปิดบัญชี เพราะสุดท้ายอาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย และถูกดำเนินคดี ไม่คุ้มกับสิ่งที่ได้รับ  หากมีเงินเข้าบัญชีโดยไม่ทราบที่มา ต้องไม่โอนเงินกลับไปให้คนที่ไม่รู้จัก เพราะเราอาจถูกหลอกให้โอนเงินผิดกฎหมายและกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด ควรแจ้งธนาคารเมื่อได้รับเงินโดยไม่ทราบที่มาทุกครั้ง  และมีสติ ไม่หลงเชื่อกับรางวัลหรือผลประโยชน์ที่มีการเสนอโดยไม่มีเหตุผล หรือไม่หลงเชื่อใครง่าย ๆ   โดยเฉพาะโทรมาทางโทรศัพท์หรือออนไลน์ อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ธนาคาร เรียกตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพราะเจ้าหน้าที่รัฐหรือธนาคารไม่มีการดำเนินการลักษณะดังกล่าว” น.ส.สิริธิดากล่าว

kinyupen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here