จุดแข็ง : จุดอ่อนของแต่ละวันเกิด

0
144
kinyupen

แต่ละวันเกิดต่างมีบุคลิกลักษณะเฉพาะตน ด้วยธาตุกำเนิดของตนเองด้วยส่วนหนึ่ง ทำให้แต่ละคนมีจุดอ่อนและจุดแข็งแตกต่างกันด้วย

กินอยู่เป็น 360 องศาแห่งการใช้ชีวิตจะมาชวนให้ทุกคนรู้จักตัวเองให้ดียิ่งขึ้นผ่านวันเกิด เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ พร้อมโพยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงวันเกิดเพื่อสายมูโดยเฉพาะ!

ซึ่งแต่ละคนล้วนมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนอยู่ในตัว หากเรารู้ว่าจุดอ่อนและจุดแข็งของคนที่เกิดในแต่ละวันคืออะไร นอกจากจะได้เรียนรู้ตัวของเราเองแล้วยังอาจนำมาปรับใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้ด้วย

วันอาทิตย์ : ธาตุไฟ

จุดแข็ง คือลักษณะโดดเด่นมีความเป็นผู้นำ มีความตั้งใจจริง เป็นที่ยอมรับได้ง่าย ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มักเชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง พร้อมที่จะริเริ่มลงมือทำอย่างที่ตั้งใจ มีลักษณะและบุคลิกภาพของการเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก เปิดเผยตรงไปตรงมา

จุดอ่อน ภายใต้ความเชื่อมั่นนั้นคือความอ่อนแอภายในใจ สามารถยอมแพ้ได้โดยง่ายหากขาดคนคอยสนับสนุนและผลักดัน ภายนอกอาจดูเหมือนแข็งแกร่ง แต่ภายในซ้อนปมไว้มากมาย

ดังนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์จึงควรหมั่นสวดมนต์ นั่งสมาธิเพื่อฝึกจิตอยู่เสมอ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงวันอาทิตย์ : พระพุทธชินราช เจ้าพ่อกวนอู

วันจันทร์ : ธาตุดิน

จุดแข็ง คือมีสติปัญญาดี มีความตั้งใจสูง เป็นลักษณะของคนที่มีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็น มักเป็นคนที่มีพรสวรรค์และมีบุคลิกภาพเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจึงสามารถดึงดูดสายตาของผู้คนได้ไม่ยาก คนเกิดวันจันทร์เป็นนักวางแผนและไม่ค่อยพลาดในสิ่งที่ตัวเองคาดการณ์เหมือนหยั่งรู้ล่วงหน้าได้

จุดอ่อน ด้วยความที่เป็นคนอารมณ์อ่อนไหวง่ายและไม่หนักแน่น จึงมักแพ้ใจตัวเอง ไม่สามารถหักห้ามใจได้กับบางสิ่งที่ไม่ชัดเจน เช่น รักช้อน ซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้โดยง่าย คนวันจันทร์จึงควรมีมิตรที่ดี มีคนที่ดีอยู่ข้างกายเพื่อคอยตักเตือนและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงวันจันทร์ : พระพุทธโสธร พระปิดตา เรียกเงินเรียกทอง

วันอังคาร : ธาตุลม

จุดแข็ง คือมีความมุ่งมั่น ชัดเจน กล้าแสดงออก กล้าได้กล้าเสีย ไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ มีลักษณะความเป็นผู้นำ เสียสละ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แม้ภายนอกจะดูดื้อดึง แต่จริง 1 แล้วคนเกิดวันอังคารพร้อมจะยอมเสียเปรียบหากเป็นไปเพื่อส่วนรวม แต่จะไม่ยอมเสียให้คนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบเด็ดขาด

จุดอ่อน หูเบา เชื่อคนง่าย ขี้สงสาร ความโกรธง่ายมักทำให้พังเพราะคำพูดที่ไม่ทันคิด และการแสดงออกที่ขาดการควบคุมยามโกรธ คนวันอังคารจึงควรฝึกนับหนึ่งถึงร้อยเสมอก่อนตัดสินใจทำอะไรเวลาที่กำลังโมโห

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงวันอังคาร : เจ้าแม่กวนอิม ท้าวเวสสุวัณ

วันพุธกลางวัน : ธาตุน้ำ

จุดแข็ง คือคำพูดคำจา วิธีแห่งการเจรจามีลักษณะเด่นมาก คนที่เกิดวันพุธกลางวันมักเป็นผู้มีไหวพริบปฏิภาณ รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง ยิ่งการเล่นแร่แปรธาตุเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ให้กลายเป็นเงินยิ่งเป็นเรื่องที่ถนัดนักของคนวันพุธกลางวัน มีพรสวรรค์และทักษะความรู้ด้านภาษา การสื่อสาร รวมทั้งการแสดงออกให้ผู้ที่พบเห็นประทับใจได้ไม่ยาก

จุดอ่อน ความไม่ชัดเจน ขาดความมุ่งมั่น ประมาณว่าเก่งแต่ความพยายามสั้น แทนที่จะสำเร็จกลับกลายเป็นล้มเหลวเพียงเพราะขาดความพยายามอดทนที่จะก้าวไปให้ถึงเส้นชัย หรือกว่าจะสำเร็จก็อ้อมไปเสียไกล เพียงเพราะเชื่อความคิดตัวเองมากเกินไปจนละเลยความสำคัญของคนรอบข้าง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมตวงวันพุธกลางวัน : หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจี๊ด แหวนพญานาค

วันพุธกลางคืน : ธาตุลม

จุดแข็ง คือไหวพริบเป็นเลิศ กล้าได้กล้าเสีย มีความสามารถเฉพาะตัวในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถโน้มน้าวคนรอบข้างด้วยการกระทำและคำพูด คนเกิดวันพุธกลางคืนเป็นคนมีเสน่ห์รู้ว่าจะแสดงด้านดีหรือด้านที่โดดเด่นของตัวเองออกมาเช่นไร จึงจะสามารถครองใจคนรอบข้างได้ มีทักษะความสามารถเฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์

จุดอ่อน ต้องระวังให้มากเรื่องของอารมณ์ รักแรงเกลียดแรง ควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกของตัวเองได้ยากยามโกรธหรือเสียใจ อารมณ์อ่อนไหวเชื่อคำพูดของคนอื่นได้ง่ายในยามหลงใหลได้ปลื้มซิ่งอาจพาเสียคนได้เลย

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงวันพุธกลางคืน : พระราหู แหวนนาคราช

วันพฤหัสบดี : ธาตุดิน

จุดแข็ง คือเรียนรู้ได้ง่ายและไว ชอบศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ จึงมักเป็นคนที่มีวิชาความรู้และสามารถเผยแพร่แก่ผู้อื่นให้เข้าใจได้ มีเหตุผล เป็นที่พึ่งพาของคนรอบข้างได้เป็นอย่างดี

คนเกิดวันพฤหัสบดีเป็นนักวางแผนที่สามารถใช้องค์ความรู้หลายอย่างมาประกอบการพิจารณา จึงสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้พบเห็นได้ไม่ยาก เป็นผู้รู้ ผู้มากประสบการณ์และควบคุมสถานการณ์ได้

จุดอ่อน ขาดความเชื่อมั่นเพราะลังเล ละไม่ชัดเจนในการตัดสินใจ ไม่แสดงจุดยืนที่ชัดเจนทำให้พลาดโอกาสที่ดีในชีวิต คนวันพฤหัสบดีจึงควรตั้งเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้และสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองอยู่เสมอ เพื่อนำทางไปสู่ความสำเร็จให้ได้ดังหวัง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงวันพฤหัสบดี : พระแก้วมรกต พระกริ่ง

วันศุกร์ : ธาตุน้ำ

จุดแข็ง คือมีภาพลักษณ์ที่สวยงามน่าสนใจ สามารถสร้างความประทับใจแรกเห็นได้โดยง่าย มีปฏิภาณไหวพริบที่ดีในการเรียนรู้คนรอบข้างเพื่อแสดงออกให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ เป็นคนช่างเจรจา ใช้คำพูดอย่างมีหลักการ น่าเชื่อถือ และเป็นที่พึ่ง สร้างความอบอุ่นมั่นคงให้คนรอบข้างได้เป็นอย่างดี

จุดอ่อน มักตามใจตัวเองมากเกินไป ขี้บ่น และคาดหวังให้ผู้อื่นเป็นหรือทำอย่างที่ใจตนต้องการ โดยลืมไปว่าความคาดหวังที่มากเกินไปหรือเกินความควบคุมจะนำความผิดหวังมาสู่ตนได้ง่าย ๆ จึงมักทุกข์เพราะความคิดและความคาดหวังของตัวเองอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังใช้เงินเก่งเพราะตามใจตัวเองด้วย

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงวันศุกร์ : เจ้าแม่กวนอิม หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

วันเสาร์ : ธาตุไฟ

จุดแข็ง คือเป็นที่พึ่งพาปกป้องคนรอบข้างได้ดี มีความรับผิดชอบสูง มีจิตสาธารณะชอบช่วยเหลือผู้อื่น ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อนำตัวเองและคนรอบข้างไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความอดทนมุ่งมั่นและความพยายามสูงมาก คนเกิดวันเสาร์จึงทำให้คนรอบข้างรู้สึกถึงความมั่นคงทางจิตใจสงบ และมีสติได้ ทั้งยังเป็นที่พึ่งพาตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงเรื่องใหญ่ แบบเอาตัวเองเป็นเกราะปกป้องได้เลย

จุดอ่อน มีโลกส่วนตัวสูงมาก เชื่อตัวเองมากเกินไป ซึ่งคงเป็นเพราะชินกับการเป็นผู้สั่งการเสมอ จนอาจทำให้คนรอบข้างอึดอัด เป็นพวกไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเองจนกลายเป็นความดื้อและไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงวันเสาร์ : พระพุทธชินราช พระราหู

บทความที่เกี่ยวข้อง

กินอยู่เป็นขอขอบคุณที่มาจาก

อ.เดียร์ ปานชีวา. (2565, กรกฎาคม – กันยายน). “จุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละวันเกิด,” happiness. 50: 98–101

kinyupen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here