100+ EP15 : อุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร้ายในคราบพระเอก

เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารจึงมีอุตสาหกรรมอาหารมากมาย เพื่อเพิ่มจำนวนมากขึ้น ง่ายขึ้น ยืดอายุได้นานขึ้น

แต่ภายหลังกลับเกิดกระแสว่า เลิกกินเนื้อสัตว์ เลิกกินนั่นนี่ แล้วสุขภาพจะดีกว่า ทั้งที่ก็ทำมาจากของมีประโยชน์ทั้งนั้น ทำไมเป็นเช่นนั้น? มาฟังกันที่ Podcast : 100+

 

 

Podcast : 100+

“สุขภาพดีคืออะไร เรารู้จักสุขภาพตัวเองดีเพียงใด”

 

ติดตามผ่านช่องทาง 

Spotify : 100+ EP15 – อุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร้ายในคราบพระเอก

Sound Cloud : 100+ EP15 – อุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร้ายในคราบพระเอก

YouTube : 100+ EP15 – อุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร้ายในคราบพระเอก

Blockdit : 100+ EP15 – อุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร้ายในคราบพระเอก