100+ EP25 : เปลี่ยนชีวิต แค่ “คิดบวก”

ระบบร่างกายเปลี่ยนแปลงกลับด้าน แค่เปลี่ยนวิธีคิด

จากตอนก่อนที่เรามักกล่าวถึงสุขภาพจิต ความเครียด วิตกกังวล ส่งผลร้ายกับสุขภาพกาย ไม่ว่าเรื่องเครียดมากจะตายเร็ว และก่อปัญหาโรครุมเร้าทำให้ร่างกายทรุดโทรม

 

แต่อะไรคือเหตุผลที่ทัศนคติการเผชิญปัญหาแบบเดียวกันด้วยทัศนคติที่ต่างกัน ส่งผลต่อการเจ็บป่วยแตกต่างกัน การเผชิญปัญหาในรูปแบบทัศนคติเชิงบวก และมองปัญหาเป็นเรื่องที่ท้าทาย ทำให้เราก้าวผ่านปัญหาไปได้ โดยที่ไม่ได้ทำลายร่างกายของเรา

ระบบร่างกายเปลี่ยนแปลงกลับด้าน แค่เปลี่ยนวิธีคิด

เราจะเลือกแก้ปัญหาในแบบที่จมปลักกับปัญหา แล้วบั่นทอนสุขภาพ หรือเลือกจะเผชิญปัญหาในทางที่บวก?

เพราะมนุษย์เราไม่สามารถเลี่ยงกับปัญหาได้ แต่เราจะอยู่กับปัญหา แก้ปัญหาแบบไหนต่างหาก

 

จะเป็นอย่างไรเราไปฟังกันที่ Podcast : 100+ ซึ่งเนื้อหาส่วนหนึ่งมาจาก “The Telomere Effect เทโลเมียร์ ถอดรหัสความอ่อนเยาว์ สร้างอายุยืนยาว” โดย พิพัฒน์ ละเอียดอ่อน จะมาเล่าให้ฟังให้เข้าใจง่ายๆ

 

 

Podcast : 100+

“สุขภาพดีคืออะไร เรารู้จักสุขภาพตัวเองดีเพียงใด”

 

ติดตามผ่านช่องทาง 

Spotify : 100+ EP25 – เปลี่ยนชีวิต แค่”คิดบวก”

Sound Cloud : 100+ EP25 – เปลี่ยนชีวิต แค่”คิดบวก”

YouTube : 100+ EP25 – เปลี่ยนชีวิต แค่”คิดบวก”

Blockdit : 100+ EP25 – เปลี่ยนชีวิต แค่”คิดบวก”