รับมือภัยพายุฝน ลดความเสี่ยงอันตราย

October 6, 202019
ช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าหน้าฝนนี้มีน้ำท่วมหนักหลายพื้นที่ ฝนตกหนักรุนแรงนอกจากทำให้จราจรติดขัด อารมณ์เสีย ข้าวของก็เสียหายแล้ว ยังเสี่ยงต่อชีวิตอันเนื่องมาจากพายุฝนทั้งทางตรงและทางอ้อม

อย่าปล่อยให้กลายปัญหาชินชา กินอยู่เป็น 360 องศาแห่งการใช้ชีวิตเตรียมแผนภาพอย่างเข้าใจง่าย เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจ

 

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข