_Cover_1.jpg

kinyupen_adminNovember 17, 2020

“โรคอยากนอนโง่ๆ” ดูเหมือนเรื่องเล็กน้อย มองแล้วไม่ใช่อาการเจ็บป่วย แต่อาการนี้อาจนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าได้ กินอยู่เป็น 360 องศาแห่งการใช้ชีวิตมารวบรวมอาการนี้ให้พวกเราได้เฝ้าระวังกัน