_Cover_1.jpg

kinyupen_adminNovember 12, 2020

กินอยู่เป็น 360 องศาแห่งการใช้ชีวิตพาชม "วัดหนังราชวรวิหาร" วัดงามย่านฝั่งธน เปี่ยมด้วยมนต์ขลังแห่งประวัติศาสตร์


Content_9วัด_Cover_1-1.jpg

kinyupen_adminFebruary 7, 2020

 

วัดพระแก้ว (พระแก้วมรกต)

อานิสงส์   :  ความเป็นชัยมงคลของชีวิต

 • จัดเตรียม :    ดอกบัว ๓ ดอก , ธูป  ๕ ดอก , เทียน ๑ คู่ , พวงมาลัยดาวเรืองล้วน ๑ พวง และพานเล็กใส่มะลิ ๑ กำมือ , อาหารหวานคาว (ไข่ต้ม ปลาทู น้ำพริกปลาร้าและขนมทองหยิบ ฝอยทอง) และเงินเกินอายุ ๑ บาท เช่นอายุ ๒๕ ใส่ ๒๖ บาท

บทสวด    :    (นะโม ๓ จบ) พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ ทุติยัมปิ พุทธะมะ หามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ ตะติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มะหาเตโช เจวะ มะหาปัญโญ จะ มะหาโภโค จะ มะหายะโส จะ ภะวันตุ เม นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ (หรือ วาละลุกัง สังวาตังวา

 

วัดระฆัง (หลวงพ่อโต)                  

อานิสงส์    : ชื่อเสียงโด่งดัง คนนิยมชมชอบ

 • จัดเตรียม   : พวงมาลัยถวายพระประธานในโบสถ์ และ พวงมาลัย หมากพลู
  ปิดทองหลวงพ่อโตและอดีตเจ้าอาวาส ที่วิหารด้านข้าง

 บทสวด     : (ตั้งนะโม ๓ จบ) บทสวด ชินบัญชร   ชิ นะ ปัญ ชะ ระ ปะ ริต ตัง มัง รัก ขะ ตุ สัพ พะ ทา

 

 

วัดสุทัศน์       

อานิสงส์   :  กิจการงานสำเร็จปราศจากอุปสรรคและอันตราย

 • จัดเตรียม       : ดอกประทัดจีนจัดใส่กระทง หรือพาน , ดอกบัว ๓ ดอก

บทสวด        : พระศรีศายมุนี (พระประธานในวิหาร)  มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง อะหัง วิชะโย โหมิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปาภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ

 

 

ศาลหลักเมือง          

อานิสงส์   :  เสริมหลักความมั่นคงให้กับชีวิตเหมือนตัดเคราะห์ต่อดวงชะตา

 • จัดเตรียม       : ธูป ๓ ดอก , เทียน ๑ เล่ม , ทองคำเปลว , ดอกบัว ๒ ดอก , พวงมาลัย ๒ พวง , ผ้าแพรสามสี ๑ ชุด , มะพร้าวมีเปีย ๑ ลูก  และกล้วยน้ำหว้า ๒หวี

 บทสวด            : นะโม ๓ จบ  ศรีโรม เทพเทวานัง พระหลักมืองเทวานัง พระภูมิเทวานัง ทีปธูปจะบุปผัง สักการะวันทนัง สูปพยัญชนะ สัมปันนัง สารีนัง อุททะกัง วะรัง เตปิตุม เห อานุรักษ์ขันตุ อาโรขเยนะ สุเขนะจะ

 

 

วัดบวรนิเวศ            

อานิสงส์  :  เสริมดวงชะตาให้ชีวิตปราศจากอุปสรรคเภทภัย 

 • จัดเตรียม           :  ธูป  ๓ ดอก ดอกบัว และ พวงมาลัย

 บทสวด            : (ตั้งนะโมฯ ๓ จบ) นะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณ มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะสุธรรมา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา อัคคีธานังวะรังคันธัง สีวลีจะมหาเถรัง อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโส พุทธะ   ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

พระไพรีพินาศ  ณ เก๋งบนทักษิณชั้น 2 พระเจดีย์ (ตั้งนะโมฯ ๓ จบ)
นะมัสสะ พระพุทธะไพรีพินาศายะ มาราปะราชะยัง นะมามิหัง พุทธังวันทามิ ธัมมังวันทามิ สังฆังวันทามิ สัพพะโส
ขอให้ข้าพเจ้าจงประสพแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยบารมีของพระพุทธไพรีพินาศเทอญ

 

 

วัดชนะสงคราม       

อานิสงส์   : มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง

 

 • จัดเตรียม     :  พระประธาน. ธูป ๓ ดอก เทียน ๑ เล่ม ดอกบัว ๑ ดอก
  สมเด็จกรมพระราชวังบวรฯ ธูป ๕ ดอก เทียน ๑ เล่ม ดอกบัว ๑ ดอก และหมากพลู

 บทสวด       :  พระประธาน. พระนรสีห์ หรือหลวงพ่อปู่   (ตั้งนะโมฯ ๓ จบ)  อะระหัง พุทโธ. สุคะโต
นะโมพุทธายะ ปัญจะพุทธา นะมามิหัง
ส่วนบทสวดบูชากรมพระราชวังบวร   ให้เพิ่ม คำว่า. มะหาสุระ สีหะนาทัง นะมามิ

 

 

วัดโพธิ์         

อานิสงส์    :  ปัดเป่าเคราะห์ และ ผู้ที่โดนราหูเสวยอายุหรือแทรกในชะตา
                      และผู้อายุย่างเข้าเลข ๓ ที่ประสงค์ขอพรเรื่องความรัก

 • จัดเตรียม    :  ธูป ๘ ดอก เทียน ๘ เล่ม บัว ๘ ดอก และเงิน ๘ บาท

บทสวด       : นะโม ๓ จบ  ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะ มะตัน ทิโต สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะ ริตตันตัมภะณามะเหฯ ๘ จบ

 

 

วัดอรุณราชวราราม               

อานิสงส์   :  ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน

 • จัดเตรียม    :  ธูป ๓  ดอก เทียน ๒ เล่ม ดอกบัว และพวงมาลัย (ถวายพระเจ้าตาก)

 บทสวด     : สวด อิติปิโส ๑๐๘ จบ เพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระปรางค์ พร้อมเวียนเทียน ๓ รอบ
และกราบพระเจ้าตากสิน ณ วิหารน้อย

 

 

วัดกัลยาณมิตร

อานิสงส์  : เดินทางปลอดภัย ได้ลาภตลอดปี พบเจอแต่มิตรที่ดี ชีวิตรุ่งเรือง

 • จัดเตรียม    : พวงมาลัย และถวายผ้าห่มพระ

 บทสวด     : (ตั้ง นะโมฯ ๓ จบ) โยโส มังคะละสัมพุท โธ ติระตะนะนายะ เกาว์หะโย กัลยาณะมิตตะอาราเม
วิหาเร สุปะติฏฐิโต ตะติเยนะ มะหารัญญา จักกิวังสัสสะ การิโต ตัง โข มังคะละสัมพุทธัง นะมามิ สิระสา
อะหัง นะมะการานุภาเวนะ นะมะการัสสะ เตชะสา สะมิทธิ เม จะ สัพพัตถะ สะมิทธิ เม จะ สัพโส สะมิทธิ
เม จะ สัพพัตสุ สะมิทธิ เม จะ สัพพะทา

 

 

วัดสระเกศ            

อานิสงส์   :  เสริมสร้างความคิดอันเป็นสิริมงคล

 • จัดเตรียม    : ดอกบัว. ธูป ๙ ดอก   เทียนสีผึ้งแท้หนัก1บาท ๑ คู่. ทองคำเปลว 9แผ่น ผ้าถวายองค์พระบรมสารีริกธาตุ
  สีประจำวันเกิด 1ผืน  ปัจจัยเกินอายุผู้  บูชา

 บทสวด     : คำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
(นะโมฯ ๓ จบ) อิ ติปิ โส ภะคะวา , นะมามิหัง ตัง ภะคะวันตัง , ปะระมะสารีริกธาตุยา สัทธิง ,
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ , วิชชาจะระณะสัมปันโน , สุคะโต , โลกะวิทู , อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ ,
สัตถา เทวะมะนุสสานัง , พุทโธ , ภะคะวาติ.

 

ขอบคุณรูปภาพจาก : wikimedia.org และ pxhere.com