“รถไฟ”ทางสายใหม่คนไทยเที่ยวลาว – จีน ม่วนซื่นหลายตลอดสายไม่เกิน 500 บาท

ในที่สุด “ทางรถไฟสายเวียงจันทน์-บ่อเต็น” หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่สร้างยากสุดในโลกก็ใกล้สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างหลังสร้างมานานกว่า 10 ปี ด้วยฝีมือของจีนที่หมายมั่นปั้นมือจะใช้เส้นทางนี้เชื่อมต่อเศรษฐกิจกับภูมิภาคอาเซียน คาดจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในปี 2564 เป็นต้นไป ซึ่งนี่อาจเป็นทางเลือกใหม่ของนักท่องเที่ยวที่ทำให้การไปเยือนเวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง หรือ ยูนนานของจีนสะดวกขึ้น

 

 

ทางรถไฟสายนี้เกิดโดยความร่วมมือรัฐบาลจีน – ลาว เริ่มเจรจากันครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2544 ก่อนหาข้อสรุปและประกาศแผนก่อสร้างร่วมกันปี พ.ศ. 2552 โดยเป็นส่วนหนึ่งโครงการรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-สิงคโปร์ ตามแผนระเบียงเศรษฐกิจจีนกับอินโดจีน (China Indochina Peninsula Economic Corridor) ที่มีเส้นทางครอบคลุม 5 ประเทศ เริ่มต้นจากคุนหมิงของจีน ผ่านเวียงจันทน์ของลาว มายังหนองคายของไทยและเชื่อมต่อไปภาคใต้ผ่านกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียเข้าสู่สิงคโปร์ รวมระยะทางราว 3,900 กม.

 

เชื่อมต่อเมืองท่องเที่ยวหลัก

 

ความยาวตลอดเส้นทาง 414 กิโลเมตรของทางรถไฟสายเวียงจันทน์-บ่อเต็น มีทั้งหมด 32 สถานี เริ่มจากด่านบ่อหาน เขตปกครองตนเองชนชาติไทลื้อสิบสองปันนา มณฑลยูนนานของจีน เชื่อมต่อกับด่านบ่อเต็น สปป.ลาว จากนั้นวิ่งผ่านแขวงหลวงน้ำทา อุดมไซ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ และนครหลวงเวียงจันทน์ โดยมี 3 สถานีรถไฟหลัก ได้แก่ สถานีหลวงพระบาง วังเวียง ก่อนเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ หลวงน้ำทา – หลวงพระบาง วังเวียง ก่อนสิ้นสุดที่นครหลวงเวียงจันทน์ คิดค่าโดยสารตั้งแต่ต้นสายถึงปลายสายอยู่ที่ประมาณ 480 บาท ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง

 

ตลอดเส้นทางจะเห็นได้ว่าวิ่งผ่านเมืองท่องเที่ยวสำคัญของลาว ทั้งหลวงพระบาง วังเวียง และเวียงจันทน์ ดังนั้นในอนาคตทางรถไฟสายนี้ อาจเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกใหม่ที่ทั้งประหยัดเวลา และ ค่าใช้จ่ายให้กับเหล่านักท่องเที่ยวที่ต้องการเยือนเมืองเหล่านี้ก็เป็นได้ จากเดิมที่วิธีเดินทางสู่เมืองเหล่านี้มีอยู่ค่อนข้างจำกัด

 

 

ก่อสร้างยาก ต้องหลบลูกระเบิด

สำหรับการก่อสร้างต้องเจาะอุโมงค์ 75 แห่ง รวมระยะทางประมาณ 197 กิโลเมตร และสะพานรถไฟ 163 แห่ง รวมระยะทางประมาณ 61 กิโลเมตร โดยเหตุที่ถูกขนานนามว่า “ก่อสร้างยากสุดในโลก” นอกจากอุปสรรคทางภูมิศาสตร์ที่ยากต่อการเข้าถึง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีประชากรน้อยและตั้งอยู่บริเวณที่มีภูเขาหินปูนจำนวนมากและปริมาณน้ำฝนที่สูงในแต่ละปีแล้ว ตลอดการก่อสร้างยังต้องหลบลูกระเบิดตกค้างจากยุคสงครามในอดีตที่ถูกฝังกระจัดกระจายไปทั่วเส้นทาง

 

 

คาดการณ์ว่าการดำเนินงานติดตั้งรางรถไฟให้มาบรรจบกันที่บริเวณชายแดนบ่อหาน มณฑลยูนนาน และ ชายแดนบ่อเต็น  สปป.ลาว ได้ภายในเดือนเมษายน 2564 และสามารถเปิดให้บริการรถไฟตลอดสายได้ภายในสิ้นปี 2564

 

ระยะแรกจะเปิดให้บริการ 18 เที่ยวต่อวัน แบ่งเป็นการขนส่งผู้โดยสาร 4 เที่ยว เที่ยวละ 7 ตู้สามารถขนส่งผู้โดยสารได้ 672 คน อัตราค่าโดยสาร 350 กีบต่อกิโลเมตรต่อคน (ประมาณ 1.2 บาท) ตลอดเส้นทาง 140,000 กีบต่อคน (ประมาณ 480 บาท) ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง และการขนส่งสินค้าจํานวน 14 เที่ยว มีอัตราค่าขนส่งประมาณ 600 กีบ (ประมาณ  2 บาท) ต่อตันต่อกิโลเมตร