ปีนี้คุณยื่นภาษีแล้วยัง ? ยื่นออนไลน์ได้ถึง 9 เมษา ยื่นช้าโดนปรับ

0
83
kinyupen

กรมสรรพากรเตือนใกล้สิ้นสุดกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้  บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91 ของปีภาษี 2566 ซึ่งสามารถยื่นแบบฯ ด้วยกระดาษได้ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567 หรือผู้ที่ยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตจะได้ถึงวันที่ 9 เมษายน 2567 จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดยื่นแบบฯ ได้จัดเตรียมความพร้อม เพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ประจำปี 2566 ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการประกอบกิจการ

และด้วยความห่วงใย กรมสรรพากรมีบริการส่งจดหมายแจ้งเตือนบุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้ในปี พ.ศ. 2566 ในลักษณะ Pre-Warning Letter เพื่อให้ทราบหน้าที่ทางภาษีให้ปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีด้วยความสมัครใจ เพื่อเป็นการลดภาระเบี้ยปรับและเงินเพิ่มทางภาษีอากร กรณียื่นเกินกำหนดเวลา หรือกรณียื่นแบบไม่ถูกต้อง

สำหรับผู้ที่ได้ยื่นแบบฯ และชำระภาษีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมสรรพากรขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้และเพื่อเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้มีเงินได้ในระบบภาษีที่เสียภาษีถูกต้อง กรมสรรพากรจะดำเนินการด้วยมาตรการที่เข้มงวดสำหรับกลุ่มผู้มีเงินได้ที่ไม่ยื่นแบบหรือยื่นแบบไม่ถูกต้องต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้ท่านตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ขอย้ำว่า กรมสรรพากรไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือทางไลน์ เพื่อติดตามการชำระภาษี ตรวจสอบข้อมูลรายได้หรือส่งลิงค์แอพพลิเคชั่นให้ดาวน์โหลดเพื่อใช้ชำระภาษีใดๆ ทั้งสิ้น หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

kinyupen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here