ออมสิน ออกสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย ตามนโยบายรัฐฯ ดอกเบี้ย 1%

0
408
kinyupen

ออมสิน ออกสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย ตามนโยบายรัฐบาล ดอกเบี้ย 1% ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี ไม่ต้องมีหลักประกันหรือใช้บุคคลค้ำประกัน ยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินออกโครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย ตามนโยบายรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้เร่งช่วยเหลือแรงงานไทยในประเทศอิสราเอล ที่ได้รับผลกระทบและเงื่อนไขผ่อนปรน เพื่อให้แรงงานไทยนำไปชําระหนี้ที่กู้ยืมสําหรับการไปทํางานที่ประเทศอิสราเอล และ/หรือ นำไปลงทุนประกอบอาชีพอิสระ อาชีพค้าขาย ที่ไม่ใช่เกษตรกร เพื่อทดแทนการขาดรายได้

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

โดยให้กู้รายละไม่เกิน 150,000 บาท อัตราดอกเบี้ยต่ำแบบลดต้นลดดอก 1% ต่อปี ระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ไม่เกิน 20 ปี โดย 12 งวดแรก ไม่ต้องชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย และไม่ต้องมีหลักประกันหรือใช้บุคคลค้ำประกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นความตั้งใจของรัฐบาล มุ่งหวังช่วยเหลือแรงงานไทยเกี่ยวกับภาระหนี้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการไปทํางานที่ประเทศอิสราเอล ให้คลายความกังวลและตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทย โดยติดต่อยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.gsb.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร. 1115.

kinyupen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here