เชิญชมละครชาตรีสุดคลาสสิค “มโนราห์” โดยมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาฯ

0
202

มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาฯ เชิญชมละครชาตรี “มโนราห์ “เฉลิมฉลองวาระ 100 ปีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ บุคคลสำคัญของโลก

มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดการแสดงละครชาตรี เรื่อง มโนห์รา ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายนนี้ ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช นครินทร์ และในโอกาสที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งชาติ ( UNESCO ) ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณเป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี 2566 ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม

โดยนักแสดงจากชมรมนาฏศิลป์ดนตรีไทยอุดมศึกษา ในสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย และศิลปินรับเชิญจากกรมศิลปากร ควบคุมและผึกสอนการแสดงโดย อาจารย์วันทนีย์ ม่วงบุญ ผู้ชำนาญการศิลปะการแสดง (ละครพระ) จากกรมศิลปากร พร้อมด้วยอาจารย์ตวงฤดี ถาพรพาสี และอาจารย์ธนันดา มณีฉาย นาฏศิลปินอาวุโส

kinyupen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here