ของมันต้องมี!! Gadget ผู้สูงวัย

0
164

จากข้อมูลสถิติที่ว่าโลกเรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยกลุ่มคนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปจะมีอัตราส่วนเพิ่มจาก 10% ในปี 2565 เป็น 16% ในอีก 30 ปีข้างหน้า อีกทั้งผู้คนจะมีอายุยืนยาวขึ้นพ่วงด้วยแนวโน้มเป็นโรคเรื้อรังแต่ไม่ติดต่อ ประเภทเบาหวาน ไตวาย เก้าท์  อัลไซเมอร์ หรือพาร์กินสัน รวมถึงร่างกายมีสมรรถภาพถดถอย นั่นหมายความโอกาสที่ผู้สูงวัยจำนวนมากจะล้มป่วย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  ซึ่งผลที่ตามมาคืออิสระในการใช้ชีวิต และสภาพคล่องด้านการเงินในครอบครัว  

กินอยู่เป็น 360 องศาแห่งการใช้ชีวิตจึงรวบรวมอุปกรณ์ประเภทแกดเจ็ต สำหรับกลุ่มสูงวัยเพื่อให้สามารถมอนิเตอร์และคาดการณ์แนวโน้มสุขภาพของตนเองได้ง่ายขึ้น โดยอุปกรณ์จะมีหลายรูปแบบให้เลือกตามกำลังทรัพย์ และตามความต้องการ  

บรรดาแกดเจ็ต จะมีหลากรูปแบบหากที่นิยมและสะดวกคือประเภทอุปกรณ์สวมใส่แบบไฮบริดที่ สามารถติดตามตัวบ่งชี้ทางชีวภาพทางเคมีและสัญญาณชีพทางกายภาพ เช่น ความดันโลหิตหรืออัตราการเต้นของหัวใจได้พร้อมกัน ทั้งสามารถแจ้งผู้สูงอายุและผู้ดูแล ว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ

โดยแกดเจ็ตเหล่านี้จะมีระบบเซ็นเซอร์ทางกายภาพที่รวบรวมข้อมูลโดยการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงบนตำแหน่งต่างๆของร่างกาย

แกดเจ็ตเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้กลุ่มผู้สูงวัยสามารถรู้สภาวะสุขภาพตัวเองเพื่อแก้ไข หรือพบแพทย์ได้ทันท่วงที หากยังช่วยให้แพทย์สามารถประเมินสุขภาพได้แม่นยำ และสะดวกขึ้น เพราะว่าข้อมูลที่ถูกมอนิเตอร์ผ่านแกดเจ็ตอย่างต่อเนื่องสามารถถูกส่งไปให้แพทย์วินิจฉัยโดยผู้สูงวัยไม่จำเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์บ่อยครั้งเว้นแต่จำเป็นต้องรักษา

แพทย์จะวิเคราะห์และให้คำปรึกษาผ่านระบบแพทย์ทางไกลที่เรียกว่า Telehealth หรือ Telemedicine  ซึ่งกินอยู่เป็น 360 องศาแห่งการใช้ชีวิตเชื่อว่าในช่วงสถานการณ์โควิด19 ระบาดหลายท่านก็มีประสบการณ์ในการพูดคุยกับแพทย์แบบที่ไม่ต้องไปโรงพยาบาล

อุปกรณ์สวมใส่เชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่อาศัยเซ็นเซอร์ทางกายภาพที่วัดสัญญาณทางกายภาพของร่างกายมนุษย์อย่างต่อเนื่องและตามยาวเป็นระยะเวลานาน ซึ่งรวมถึงการตรวจวัดสัญญาณชีพพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง อัตราการเต้นของหัวใจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) อัตราการหายใจ อุณหภูมิร่างกาย ความอิ่มตัวของออกซิเจน หรือความดันโลหิต7,8,9 เซ็นเซอร์ที่สวมใส่ได้ทางกายภาพยังตรวจสอบการเคลื่อนไหวและสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอื่นๆ (รวมถึงจำนวนก้าว) โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวขนาดจิ๋ว เช่น มาตรวัดความเร่งหรือไจโรสโคป อุปกรณ์สวมใส่ดังกล่าวสามารถตรวจจับเหตุการณ์การหกล้มหรือประเมินความผิดปกติของการเดินของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ตัวอย่างเช่น การทดลองแบบสุ่มที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งมีผู้สูงอายุ 200 คนประเมินประสิทธิภาพของ Apple Watch ในการตรวจจับการหกล้ม (NCT04304495)10 การตรวจติดตามสัญญาณชีพอย่างต่อเนื่องและระยะไกลสามารถกระตุ้นการเตือนถึงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และสภาวะที่แย่ลงในผู้สูงอายุ ซึ่งรวมถึงการเริ่มมีอาการของโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางระบบประสาท และโรคปอด ตัวอย่างเช่น อัตราการหายใจที่ผิดปกติสามารถทำนายการหายใจล้มเหลว อุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นสามารถบ่งชี้ถึงการติดเชื้อ และรูปแบบ ECG ที่ผิดปกติสามารถแจ้งเตือนภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ แท้จริงแล้ว อุปกรณ์ตรวจจับทางกายภาพที่สวมใส่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบโรคหัวใจและหลอดเลือดมานานแล้ว นับตั้งแต่การบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจและสัญญาณ ECG ครั้งแรกในทศวรรษที่ 1960 เซ็นเซอร์ทางกายภาพของผิวหนังชั้นนอกสมัยใหม่สามารถเปิดใช้งานการตรวจสอบระยะไกลของผู้สูงอายุในบ้านของพวกเขาสำหรับสัญญาณชีพที่สำคัญต่างๆ ซึ่งดำเนินการได้เกือบทั้งหมดจากการตรวจร่างกายแบบดั้งเดิมในสำนักงาน ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ตรวจจับตามเวลาจริงมีประโยชน์ในการตรวจจับเหตุการณ์ทางสรีรวิทยาที่ผิดปกติ เช่น การโจมตีของ COVID-19

ภาพประกอบ : Watch Series 8 Silver Aluminium Case with White Sport Band
ราคา ณ วันที่ 1 เดือนสิงหาคม 2566 13,200 บาท Cr : https://shorturl.at/gvwD2

เซ็นเซอร์เคมีที่สวมใส่ได้

ในขณะที่อุปกรณ์สวมใส่ในปัจจุบัน เช่น สมาร์ทวอทช์ ติดตามการเคลื่อนไหว และสัญญาณชีพ กำลังทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการพัฒนาแพลตฟอร์มสวมใส่สำหรับตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ด้านสุขภาพในระดับโมเลกุล ขอแนะนำเซ็นเซอร์เคมีที่ไม่รุกรานดังกล่าว บันทึกข้อมูลระดับโมเลกุลจำนวนมากจากร่างกายมนุษย์แบบเรียลไทม์ แก้ปัญหาช่องว่างที่สำคัญในเทคโนโลยีเซ็นเซอร์แบบสวมใส่ได้ การใช้เซ็นเซอร์เคมีที่สวมใส่ได้ช่วยให้สามารถติดตามองค์ประกอบทางเคมีที่เปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกของไบโอฟลูอิดต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องแบบไม่รุกราน เช่น เหงื่อ น้ำตา น้ำลาย และของไหลระหว่างหน้า จึงให้ข้อมูลเชิงลึกระดับโมเลกุลที่เป็นประโยชน์อย่างมากเกี่ยวกับสถานะสุขภาพของผู้สวมใส่ ข้อมูลระดับโมเลกุลทางโลกที่เข้มข้นดังกล่าวไม่สามารถหาได้จากเซ็นเซอร์ทางกายภาพที่สวมใส่ได้

ด้วยเหตุนี้จึงมีการสำรวจกลยุทธ์ต่างๆ ตามการวัดทางเคมีไฟฟ้าและแสงเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสำหรับห้องปฏิบัติการบนข้อมือ โดยดำเนินการทดสอบทั่วไปในโรงพยาบาลหลายแห่งสำหรับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพทางเคมีที่สำคัญในลักษณะที่ไม่รุกรานอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้รวมถึงการติดตามอย่างต่อเนื่องของระดับกลูโคสที่เปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน โพแทสเซียมไอออน และคอร์ติซอลฮอร์โมนความเครียดในบุคคลที่เป็นโรคหัวใจหรือยา L-DOPA (หรือที่เรียกว่า levodopa) โรคพาร์กินสัน4 อาร์เรย์เซ็นเซอร์แบบสวมใส่ได้แบบมัลติเพล็กซ์ให้ความสามารถในการตรวจสอบเครื่องหมายโมเลกุลจำนวนมากพร้อมกัน และด้วยเหตุนี้จึงสามารถนำไปสู่ภาพการวินิจฉัยที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สวมใส่

แพลตฟอร์มการตรวจจับแบบสวมใส่แบบไฮบริดและแบบหลายพารามิเตอร์

อุปกรณ์สวมใส่แบบไฮบริดที่พัฒนาขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ สามารถติดตามตัวบ่งชี้ทางชีวภาพทางเคมีและสัญญาณชีพทางกายภาพ (เช่น ความดันโลหิตหรืออัตราการเต้นของหัวใจ) ได้พร้อมกันโดยใช้แผ่นแปะผิวหนังชั้นนอกแบบมัลติโมดอล มอบคำมั่นสัญญาที่ดีในการให้การตรวจติดตามด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม และแจ้งเตือนผู้สูงอายุและผู้ดูแล การเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่ผิดปกติต่างๆ การติดตามสัญญาณชีพและตัวบ่งชี้ทางชีวภาพทางเคมีพร้อมกันโดยใช้อุปกรณ์สวมใส่เพียงเครื่องเดียวช่วยลดความยุ่งยากในการตรวจสอบสำหรับผู้ใช้อย่างมาก ซึ่งสามารถปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ เซ็นเซอร์แบบสวมใส่แบบไฮบริดรุ่นใหม่นี้สามารถให้ข้อมูลตามยาวที่สมบูรณ์เพื่อนำเสนอการตรวจติดตามโรคเรื้อรังที่บ้านอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือด ไปจนถึงภาวะสมองเสื่อมและโรคข้ออักเสบ ในขณะที่เซ็นเซอร์ทางกายภาพที่สวมใส่ได้จะรวบรวมข้อมูลโดยการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง เซ็นเซอร์เคมีที่สวมใส่ได้จะบันทึกข้อมูลไบโอมาร์คเกอร์ด้วยการสัมผัสกับไบโอฟลูอิดต่างๆ ฟอร์มแฟกเตอร์ที่ยืดหยุ่นได้ซึ่งสวมใส่ได้หลากหลายตามร่างกาย ซึ่งออกแบบให้สอดคล้องกับความโค้งของผิวหนังและอวัยวะอื่นๆ จึงถูกนำมาใช้เพื่อการตรวจสุขภาพต่างๆ มากมาย

ภาพประกอบ : Oura Ring Generation 3  ราคา 19,990 บาท
Cr : https://shorturl.at/xzBL9

เซ็นเซอร์เหล่านี้สามารถติดตั้งบนสมาร์ทวอทช์ สายรัดข้อมือยางยืด แหวน แผ่นแปะผิวหนัง เข็มไมโคร ถุงเท้า รองเท้า พื้นรองเท้าด้านใน และแว่นตา ฝังอยู่ในเสื้อผ้า หรือวางโดยตรงบนผิวหนังในตำแหน่งต่างๆ ของร่างกาย แพลตฟอร์มสวมใส่ร่างกายเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของตัวบ่งชี้ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องโดยไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบายหรือส่งผลกระทบต่อกิจกรรมประจำวันของผู้ใช้ ความสะดวกสบายของแพลตฟอร์มที่สวมใส่ได้เหล่านี้น่าจะส่งผลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ดีขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การตรวจจับความผิดปกติที่ดีขึ้น ระบบ Oura Ring และ VitalPatch เป็นตัวอย่างของแพลตฟอร์มการตรวจสอบหลายพารามิเตอร์เชิงพาณิชย์ที่เพิ่งเปิดตัวซึ่งให้คำมั่นสัญญาที่สำคัญสำหรับการดูแลผู้สูงอายุทางไกล Oura Ring ใช้เซ็นเซอร์หลายตัวที่ฝังอยู่บนพื้นผิววงแหวนด้านในเพื่อติดตามอุณหภูมิผิวหนัง อัตราการหายใจ ออกซิเจนในเลือด อัตราการเต้นของหัวใจ ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ และระดับกิจกรรม ในทำนองเดียวกัน VitalPatch ให้การตรวจสอบทางสรีรวิทยาอย่างต่อเนื่องทางไกลสำหรับสัญญาณชีพที่สำคัญ รวมถึงอุณหภูมิผิวหนัง การหายใจ และอัตราการเต้นหัวใจ พร้อมกับกิจกรรมทางกาย แพลตฟอร์มที่สวมใส่ได้หลายเซ็นเซอร์เหล่านี้และที่คล้ายกันมีศักยภาพในการตรวจจับการเสื่อมสภาพหรือภาวะแทรกซ้อนที่หลีกเลี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

ภาพประกอบ : VitalPatch Cr: https://rb.gy/dkrsc

ความก้าวหน้าในเทคนิคการย่อส่วนและการประดิษฐ์ช่วยให้สามารถรวมโมดูลการตรวจจับหลายแบบและองค์ประกอบการตรวจจับจำนวนมากเข้ากับพื้นที่ขนาดเล็กมาก (เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5 นิ้ว) ของแพลตฟอร์มที่สวมใส่ได้เครื่องเดียว ระบบสวมใส่อัจฉริยะดังกล่าวมักมีพลังในการประมวลผลสูงและจับคู่กับอุปกรณ์อื่นๆ โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เพื่อรวบรวมและส่งข้อมูล ดังนั้นจึงส่งข้อมูลทางการแพทย์จำนวนมากไปยังระบบคลาวด์จากระยะไกลอย่างต่อเนื่อง (ซึ่งข้อมูลระบบจะถูกจัดเก็บและประมวลผล ) และผู้ให้บริการด้านสุขภาพ เมื่อผนวกเข้ากับเทคโนโลยีการสื่อสารและข้อมูลขั้นสูง เทคโนโลยีการตรวจจับแบบสวมใส่ได้ปูทางไปสู่ยุคใหม่ของบริการด้านการรักษาพยาบาลทางไกลที่คุ้มค่าสำหรับการติดตามผู้สูงอายุในบ้านของพวกเขา (เทียบกับโปรโตคอลทางคลินิกมาตรฐานทองคำ เช่น NCT04306588, NCT05334680, NCT05245097) เทคโนโลยีการตรวจจับเหล่านี้คาดว่าจะกลายเป็นส่วนสำคัญของเครื่องมือวินิจฉัยในอนาคต ซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้นสำหรับผู้สูงอายุ

เซ็นเซอร์ที่ไม่สามารถสวมใส่ได้

ในขณะที่เซ็นเซอร์แบบสวมใส่ได้รับความนิยมมากขึ้นในการรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพโดยตรงจากร่างกาย แต่ก็ยังมีความสนใจเพิ่มขึ้นในการพัฒนาเซ็นเซอร์แบบไม่สวมใส่ตามระบบดิจิตอลในบ้านอัจฉริยะ เพื่อตรวจสอบพฤติกรรม ท่าทาง และการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ เซ็นเซอร์เหล่านี้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแจ้งเตือนผู้ดูแลหรือบุคลากรทางการแพทย์ถึงความผิดปกติใด ๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้สูงอายุในบ้านของพวกเขา ตัวอย่างเช่น การทดลองทางคลินิกที่รอดำเนินการได้รับการออกแบบให้ใช้กล้อง Kinect (อุปกรณ์ที่มีความสามารถในการตรวจจับเชิงลึก) เป็นเซ็นเซอร์สำหรับประเมินการเคลื่อนไหวและการเดินของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในบ้านเพื่อการจัดการโรคที่ดีขึ้น (NCT05211687) นอกจากนี้ เซ็นเซอร์เคมีเคลื่อนที่แบบไม่สวมใส่ เช่น เครื่องวัด L-Dopa และแถบตรวจเบาหวานทั่วไป สามารถช่วยผู้สูงอายุจัดการกับโรคและสุขภาพที่เกี่ยวข้องที่บ้านได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วเซ็นเซอร์แบบใช้แล้วทิ้งดังกล่าวจะต้องอาศัยการตรวจเลือดซ้ำๆ แต่ก็ไม่สามารถให้ค่าที่อ่านได้อย่างต่อเนื่องและข้อมูลระดับโมเลกุลที่สมบูรณ์ซึ่งพบได้ทั่วไปในอุปกรณ์สวมใส่ขั้นสูง

ความท้าทายในการแปลทางคลินิก

แม้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะปฏิวัติการดูแลผู้สูงอายุ แต่การนำไปใช้จริงกำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงทักษะความรู้ด้านดิจิทัลที่จำกัด ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและภัยคุกคามด้านความปลอดภัย และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่จำกัด แม้ว่าความท้าทายเหล่านี้ (เช่น ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของเซ็นเซอร์) จะไม่ได้มีเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ แต่ความท้าทายอื่นๆ ก็เฉพาะเจาะจงกับผู้สูงอายุมากกว่า เนื่องจากความเหลื่อมล้ำในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและความต้องการด้านสุขภาพที่เฉพาะเจาะจง ผู้สูงอายุจึงต้องการความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและความปลอดภัยของข้อมูลมากกว่าประชากรอายุน้อย การเอาชนะความท้าทายเหล่านี้มีความสำคัญต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลายในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ออกแบบโดยคำนึงถึงผู้สูงวัย

การศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้เปิดเผยว่า ผู้สูงอายุโดยทั่วไปมีความยึดมั่นสูงต่อการใช้นาฬิกาแบบสวมใส่ และรายงานปัญหาเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในระหว่างกระบวนการ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีประโยชน์ที่ชัดเจน แต่อายุยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการยอมรับอุปกรณ์ดิจิทัล ผู้สูงอายุจำนวนมากชอบการติดต่อส่วนตัวกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลน้อยที่สุด และมีปัญหาในการใช้ telehealth อย่างอิสระ ผู้ที่มีความรู้ด้านดิจิทัลและความบกพร่องทางสายตาอาจมีปัญหาในการใช้อุปกรณ์พกพาทั่วไปที่มีปุ่มจำนวนมาก ข้อความขนาดเล็ก และคอนทราสต์ของสีไม่ดี การขยายบริการสุขภาพดิจิทัลไปยังประชากรสูงอายุจึงต้องใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เรียบง่ายขึ้นและปรับแต่งตามผู้ใช้ด้วยปุ่มที่น้อยลง ข้อความขนาดใหญ่ขึ้น และความคมชัดของสีที่ดีขึ้น อุปกรณ์ต้องมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลางเพื่อให้บุคคลที่มีภาวะสุขภาพอื่น ๆ ที่มีอยู่ เช่น ความบกพร่องทางการได้ยินหรือผิวบอบบาง ยังคงสามารถใช้และรับประโยชน์จากอุปกรณ์เหล่านี้ได้ ควรคำนึงถึงอายุการใช้งาน ขนาด และน้ำหนักของอุปกรณ์ด้วย โดยรวมแล้ว ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับอุปสรรคทางเทคนิคที่ผู้สูงอายุเผชิญเมื่อใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยให้นักออกแบบสามารถปรับแต่งอุปกรณ์ในอนาคตให้ตรงกับความต้องการของพวกเขาได้ การมีส่วนร่วมกับผู้สูงอายุและขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบและการทำงานของอุปกรณ์ดิจิทัลเหล่านี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้และบรรลุเป้าหมายนี้

ภาพประกอบ : Outpatient cardiac telemetry. Mobile cardiac outpatient telemetry, courtesy of Biotelemetry Inc.

มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนจากเซ็นเซอร์แบบแอคทีฟ (ซึ่งต้องมีการโต้ตอบกับผู้ใช้) ไปเป็นเซ็นเซอร์แบบพาสซีฟ (ซึ่งทำงานโดยไม่มีการโต้ตอบจากผู้ใช้) ตัวอย่างหนึ่งที่น่าสังเกตคือวิธีการตรวจสอบกลูโคสได้พัฒนาจากการต้องใช้นิ้วทิ่มหลายครั้งต่อวัน มาเป็นปราศจากทั้งการทิ่มนิ้วและการสอบเทียบ วิธีการนี้หากขยายไปยังแอปพลิเคชันอื่นๆ อาจช่วยให้ผู้สูงอายุลดความจำเป็นในการโต้ตอบกับอุปกรณ์ต่างๆ ในขณะที่ยังคงให้ข้อเสนอแนะที่ถูกต้องและทันท่วงที อุปกรณ์สวมใส่ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะได้รับการออกแบบมาเพื่อลดภาระของการโต้ตอบและความซับซ้อนของอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงการยึดเกาะ นอกจากนี้ เซ็นเซอร์แบบพาสซีฟที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยปราศจากการแทรกแซงของผู้ใช้อาจลดการรบกวนจากปัจจัยส่วนตัว เช่น ความวิตกกังวล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำยิ่งขึ้น

การประมวลผลข้อมูลและความปลอดภัย

แม้ว่าเครื่องมือด้านสุขภาพดิจิทัลได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อเก็บข้อมูลหลายประสาทสัมผัสจำนวนมหาศาลอย่างต่อเนื่อง แต่ระบบการดูแลสุขภาพกลับประมวลผลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลเหล่านี้ไม่ทัน ระบบปัจจุบันไม่สามารถรับมือกับการเติบโตแบบทวีคูณของข้อมูลหรือการสกัดข้อมูลที่มีค่าจำนวนมากที่ผลิตโดยเซ็นเซอร์ที่สวมใส่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีปัญหาในการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ การรับมือกับความท้าทายที่เกิดจากข้อมูลไดนามิกจำนวนมหาศาลที่รวบรวมอย่างต่อเนื่องจากหลายแหล่งจำเป็นต้องใช้วิธีการแบบสหสาขาวิชาชีพในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ เช่น เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องหรือปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการหลอมรวมข้อมูลและการขุดข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรับรู้แนวโน้ม การตัดสินใจ เร่งการวินิจฉัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการแทรกแซงอย่างทันท่วงที ทำนายการเกิดโรค และระบุความเสี่ยงของการลดลงของสุขภาพในระยะเริ่มต้น การประมวลผลข้อมูลขั้นสูงจะถูกนำมาใช้เพื่อรวมข้อมูลจำนวนมากที่รวบรวมจากเซ็นเซอร์ที่สวมใส่ได้และจากอุปกรณ์เฝ้าระวังทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ และเพื่อแปลงข้อมูลเหล่านั้นเป็นการตัดสินใจด้านการดูแลสุขภาพที่ใช้งานได้จริง การสร้างความสัมพันธ์โดยธรรมชาติระหว่างลักษณะโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุและสัญญาณ biomarker ที่ได้รับจากเซ็นเซอร์ที่สวมใส่ได้จะต้องมีการทดสอบเป็นระยะ ๆ ในคลินิกเพื่อให้ภาพรวมของสุขภาพของผู้ป่วยมากขึ้น

นอกเหนือจากการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่ช้าแล้ว ยังมีข้อกังวลหลักเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลเมื่อต้องจัดการกับบริการด้านสุขภาพและข้อมูลส่วนบุคคล ภาพรวมของความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วพอๆ กับเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดความจำเป็นเร่งด่วนในการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ดิจิทัลจากภัยคุกคามที่สำคัญผ่านวิธีการรักษาความปลอดภัยแบบหลายชั้น ความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวอาจส่งผลเสียต่อการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพดิจิทัล และอุปกรณ์เคลื่อนที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษ ข้อกังวลด้านความปลอดภัยที่เฉพาะเจาะจงคือความเสี่ยงของการเจาะข้อมูลระยะไกลและการควบคุมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องปั๊มอินซูลินหรือเครื่องกระตุ้นหัวใจ ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยตกอยู่ในความเสี่ยง (เช่น การกระตุ้นอินซูลินเกินขนาดจนเสียชีวิต) ควรสังเกตว่าการประมวลผลข้อมูลและความปลอดภัยเป็นความท้าทายสำหรับผู้สูงอายุมากกว่าประชากรที่เหลือ ตัวอย่างเช่น เนื่องจากการรู้หนังสือดิจิทัลที่ลดลงหรือความชราทางความคิด กฎระเบียบที่เข้มงวด การสนับสนุนทางสังคมที่สม่ำเสมอ และการเข้าถึงผู้สูงอายุควรปรับปรุงการใช้งานและความไว้วางใจในการดูแลสุขภาพดิจิทัล ในขณะเดียวกันก็รับประกันความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

ช่องว่างด้านประสิทธิภาพและความท้าทาย

การตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงของอุปกรณ์ตรวจจับแบบดิจิทัลและการนำไปใช้ในวงกว้างจำเป็นต้องระบุถึงช่องว่างทางเทคโนโลยีที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากประสิทธิภาพของอุปกรณ์สวมใส่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจด้านการดูแลสุขภาพ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องประเมินและตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ดังกล่าวในการทดลองขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ การได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายสำหรับเซ็นเซอร์เคมีแบบสวมใส่จึงต้องการประสิทธิภาพการวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้ ซึ่งคล้ายกับเทคนิคการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ แม้จะมีความก้าวหน้าอย่างมากเมื่อเร็วๆ นี้ แต่เซ็นเซอร์เคมีแบบสวมใส่ยังคงเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเสถียร ความแม่นยำ และขอบเขตที่แคบ4 ความเสถียรที่จำกัดของเซ็นเซอร์เคมีแบบสวมใส่สะท้อนถึงความไวต่อการเกิดคราบจุลินทรีย์และการย่อยสลายของตัวรับชีวภาพ (นั่นคือ โมเลกุลที่รับรู้สารวิเคราะห์) ในสภาวะที่ไม่มีการควบคุม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และการเคลื่อนไหว ซึ่งอาจส่งผลต่อกระบวนการรับรู้ทางชีวภาพและการรับรู้ และด้วยความน่าเชื่อถือและความเสถียรของเซ็นเซอร์ที่สวมใส่ได้ การปรับปรุงความเสถียรและความแม่นยำของเซ็นเซอร์เคมีที่สวมใส่ในร่างกายจึงต้องให้ความสนใจอย่างเหมาะสมกับการเลือกและการตรึงตัวรับทางชีวภาพ และครอบคลุมด้วยการเคลือบป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันผลกระทบจากการเกิดคราบจุลินทรีย์ที่พื้นผิว เนื่องจากขอบเขตของเซ็นเซอร์เคมีที่สวมใส่ได้ดังกล่าวมักถูกจำกัดด้วยลักษณะที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ของการตรวจหาค่าสัมพรรคภาพทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการทั่วไป จึงต้องสำรวจการตรวจวิเคราะห์ในร่างกายแบบใหม่ตามเหตุการณ์การจดจำที่ผันกลับได้เพื่อตรวจติดตามตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ แพลตฟอร์มการตรวจจับสารเคมีที่สวมใส่ได้จึงประสบกับความท้าทายในเชิงพาณิชย์มากกว่าการตรวจจับสัญญาณชีพทางกายภาพ

การยอมรับอย่างกว้างขวางของเซ็นเซอร์เคมีแบบสวมใส่สำหรับการวินิจฉัยในอนาคตและการดูแลผู้สูงอายุทางไกลจะต้องมีการทดลองทางคลินิกขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ใช้เลือดเป็นมาตรฐานทองคำ อุปกรณ์สวมใส่บางชนิดสามารถทำการวัดคุณภาพสูงเทียบเท่ากับเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้รับการควบคุมแบบดั้งเดิม ตัวอย่างเช่น ระบบตรวจวัดระดับน้ำตาลแบบต่อเนื่อง (CGM) ได้รายงานความแม่นยำสูงเมื่อเทียบกับค่าระดับน้ำตาลในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล ในทำนองเดียวกัน การศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้แสดงให้เห็นว่าข้อมูลสัญญาณชีพที่รวบรวมจากอุปกรณ์สวมใส่สามารถให้การวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่สม่ำเสมอและแม่นยำกว่าการวัดในคลินิก คาดว่าการปรับปรุงอุปกรณ์สวมใส่อย่างต่อเนื่องจะช่วยเติมเต็มช่องว่างด้านประสิทธิภาพและทำให้เซ็นเซอร์เหล่านี้พร้อมที่จะเปลี่ยนการดูแลผู้สูงอายุ

ภาพประกอบ : อุปกรณ์ตรวจวัดระบบตรวจวัดระดับน้ำตาลแบบต่อเนื่อง (CGM) Cr: https://ch9airport.com/

ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

ไม่ควรมองข้ามความสามารถในการเข้าถึงและต้นทุนของอุปกรณ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัล เนื่องจากภาระทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดความท้าทายทางการเงินเพิ่มเติมแก่ประชากรสูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง บทเรียนหลายข้อจากการนำดิจิทัลเฮลธ์ไปใช้งานที่ประสบความสำเร็จก่อนหน้านี้โดยกลุ่มประชากรอื่นๆ เช่น วิวัฒนาการของอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำตาลในผู้เป็นเบาหวาน อาจถูกนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้เซ็นเซอร์แบบสวมใส่โดยผู้ใหญ่ที่มีอายุมากขึ้น บทเรียนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความสำคัญของการออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางในอุปกรณ์ การปรับปรุงการประมวลผลข้อมูลและความปลอดภัย การตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากแนวทางปฏิบัติที่อิงตามหลักฐาน การให้การฝึกอบรมและการสนับสนุนเพิ่มเติม และลดค่าใช้จ่ายเพื่อความยั่งยืนทางการเงินที่ดีขึ้น

อะไรต่อไป?

นอกเหนือจากแผ่นแปะผิวหนังยุคหน้า ซึ่งจะรวมรูปแบบการรับรู้ทางเคมีและกายภาพที่แตกต่างกันอย่างไร้รอยต่อบนอุปกรณ์ผิวหนังชั้นเดียว เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว (กระจายอยู่ทั่วบ้านและ/หรือสวมใส่บนร่างกาย) จะตรวจจับการเคลื่อนไหวในบางตำแหน่ง เซ็นเซอร์ที่สวมเท้า เช่น ถุงเท้าอัจฉริยะ พื้นรองเท้าด้านใน รองเท้าหรือพรม จะตรวจสอบการเดิน การทรงตัว ปัญหาเท้า (เช่น ที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน) และความอ่อนแอ44 ระบบเฝ้าระวังภายในบ้านระยะไกลอย่างต่อเนื่องจะได้รับการสนับสนุนโดยอุปกรณ์ดิจิทัลที่หลากหลายซึ่งกระจายอยู่ทั่วบ้าน รวมถึงกระจกอัจฉริยะ เครื่องชั่งน้ำหนัก และกล่องข้างบ้าน ตัวอย่างเช่น กระจกดิจิตอลจะรวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบกระจาย ระบุเหตุการณ์การล้ม และแจ้งเตือนบริการฉุกเฉิน45 สิ่งเหล่านี้จะตรวจสอบตัวบ่งชี้สุขภาพอื่นๆ ด้วยการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ และยังสามารถใช้สำหรับการแสดงภาพ (เช่น การเตือนการนัดหมายหรือการรับประทานยา) ซึ่งคล้ายคลึงกับการแสดงภาพและเสียงของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์สำหรับผู้บริโภค ผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะที่ควบคุมด้วยเสียง เช่น Amazon Echo หรือ Google Home จะสนับสนุนการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและช่วยในการตรวจจับสถานการณ์ฉุกเฉิน (เช่น การหกล้ม) ให้การเตือนและการแจ้งเตือนการใช้ยาส่วนบุคคล ตลอดจนการกระตุ้นทางสังคมและการรับรู้46 อุปกรณ์สำหรับผู้บริโภครุ่นต่อไปนี้คาดว่าจะได้รับการปรับให้เหมาะกับความต้องการด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุมากขึ้น ส่วนอื่นๆ ของบ้านอัจฉริยะ เช่น ห้องครัวหรือห้องน้ำ จะช่วยในการเฝ้าระวังสุขภาพของผู้สูงอายุ กิจกรรมประจำวัน และอาหาร โดยใช้ระบบดิจิทัล เช่น ตู้เย็นอัจฉริยะ (ที่ติดตามอาหารหรือยาที่เก็บไว้) หรือห้องสุขาอัจฉริยะ (ที่ วิเคราะห์ปัสสาวะหรืออุจจาระ)

ภาพประกอบ : Sensoria Fitness Smart Socks Cr: https://www.innovationintextiles.com/

เราคาดการณ์ว่าหุ่นยนต์ในบ้านหลายประเภทจะรองรับการดูแลผู้สูงอายุในอนาคต ตัวอย่างเช่น นักวิจัยพบว่าหุ่นยนต์ทางสังคม เช่น หุ่นยนต์สัตว์เลี้ยง ให้ความเป็นเพื่อนและสามารถลดความโดดเดี่ยวทางสังคมและภาวะซึมเศร้าได้50 เราคาดหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะส่งผลดีต่อชีวิตของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อม ในขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้ผู้สูงอายุมีความกระฉับกระเฉงมากขึ้น หุ่นยนต์ช่วยเหลือขั้นสูงจะทำงานที่เป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุงการดูแลทางการแพทย์ (เช่น การส่งยาและ/หรืออุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยเป็นระยะๆ ตรวจจับการหกล้ม) และเพิ่มความสามารถในการควบคุมตนเองของผู้สูงอายุ ในที่สุด เราคาดหวังว่าหุ่นยนต์ผู้ช่วยคล้ายมนุษย์พยาบาลจะมอบ ‘การดูแลด้วยความรักอย่างอ่อนโยน’ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนทางการแพทย์

การตรวจสอบสารเคมีที่สวมใส่ได้ในอนาคตสำหรับผู้สูงอายุ

กลยุทธ์การตรวจจับที่อาจปฏิวัติวงการอาจเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงสำหรับเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้และถือเป็นคำมั่นสัญญาที่สำคัญในการสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ ในขณะที่อุปกรณ์สวมใส่ในปัจจุบันถูกจำกัดให้วัดได้รอบพื้นผิวเท่านั้น กลยุทธ์การตรวจจับอุปกรณ์สวมใส่แบบใหม่ที่ไม่รุกรานกำลังได้รับการพัฒนาสำหรับการตรวจสอบสัญญาณเนื้อเยื่อส่วนลึก ตัวอย่างเช่นเมื่อเร็ว ๆ นี้มีการใช้อุปกรณ์อัลตราโซนิกแบบสวมใส่เพื่อติดตามความดันโลหิตและเพื่อประเมินการทำงานของหัวใจโดยตรง กลยุทธ์การตรวจจับดังกล่าวจะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกตามเวลาจริงที่สำคัญเกี่ยวกับสถานะทางสรีรวิทยาของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อภายใน โดยสัญญาณของเนื้อเยื่อส่วนลึกจะสัมพันธ์กับสถานะของโรคต่างๆ หรือทำนายการเริ่มแสดงอาการ

เซ็นเซอร์เคมีแบบสวมใส่ที่สามารถให้ข้อมูลระดับโมเลกุลอย่างต่อเนื่องยังคงอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการพัฒนา ขอบเขตของอุปกรณ์ปัจจุบันแคบลงเนื่องจากอาศัยกระบวนการจดจำเอนไซม์และอิออนเป็นหลัก แม้ว่าความพยายามในระยะแรกจะมุ่งเน้นไปที่ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเพื่อประเมินประสิทธิภาพ แต่กิจกรรมล่าสุดได้เปลี่ยนไปสู่การติดตามยาหรือตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม การนำไปใช้จริงยังคงเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ และความคืบหน้าในการแปลทางคลินิกยังเป็นไปอย่างเชื่องช้า (ยกเว้น CGM เชิงพาณิชย์สำหรับการจัดการโรคเบาหวานที่ยังต้องมีการสอดเข็มเข้าไปใต้ผิวหนัง) เนื่องจากลักษณะที่ผันกลับไม่ได้ของการตรวจหาค่าสัมพรรคภาพที่อิงแอนติบอดีหรือดีเอ็นเอทั่วไป การตรวจวิเคราะห์ในร่างกายแบบใหม่ที่ยึดตามเหตุการณ์การรู้จำที่ผันกลับได้จะต้องถูกสำรวจเพื่อตรวจติดตามตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่หลากหลายขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความพยายามล่าสุดได้จัดการกับความท้าทายนี้โดยวิศวกรรมตัวรับ biomimetic เทียมที่มีความสัมพันธ์และคุณสมบัติในการจับที่ปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้กระบวนการจดจำย้อนกลับได้และการทดสอบแบบไม่มีฉลากอย่างต่อเนื่อง ตัวรับใหม่ เช่น DNA aptamers หรือโพลิเมอร์ที่ประทับตราโมเลกุล สามารถใช้สำหรับการวัดระดับโมเลกุลบนร่างกายสำหรับเครื่องหมายทางเคมีที่หลากหลาย ตัวรับใหม่ดังกล่าวที่รวมอยู่ในเซ็นเซอร์สวิตช์ที่สวมใส่ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการย้อนกลับสูงสำหรับการตรวจสอบตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่สำคัญใหม่ ๆ บนร่างกายแบบไม่มีฉลากอย่างต่อเนื่องรวมถึงสารอาหารและสารเมแทบอไลต์ นอกจากนี้ ความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเซ็นเซอร์จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม จำเป็นต้องพึ่งพาวัสดุขั้นสูง เช่น โพลิเมอร์ชีวภาพและวัสดุตรวจจับที่เป็นพิษต่ำ เนื่องจากผิวหนังที่บอบบางของผู้สูงอายุและบริเวณแผลที่บอบบาง (เช่น แผลที่เท้าจากเบาหวาน แผลกดทับ)

สรุปข้อสังเกต

การเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากรสูงอายุทั่วโลกนั้นเกินความสามารถของสังคมในการตอบสนองความต้องการด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เทคโนโลยีดิจิทัลให้คำมั่นสัญญามากมายในการตอบสนองความต้องการเหล่านี้และเปลี่ยนแง่มุมต่างๆ ของการดูแลผู้สูงอายุ เทคโนโลยีดังกล่าวกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้สูงอายุเข้าถึงการดูแลและโต้ตอบกับระบบการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็ว แต่การใช้งานที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ ดังนั้นการฝึกอบรมที่เหมาะสมทั้งผู้ใช้และผู้ดูแลจึงมีความสำคัญ นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการดูแลด้านดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีรายได้ปานกลางและต่ำ จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเข้าถึงได้และมีความสามารถในการจ่ายได้ อุปกรณ์ดิจิทัลจำเป็นต้องรวมอยู่ในระบบประกันสุขภาพด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้สาธารณชนเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง และการปรับปรุงการผสานรวมและประสิทธิภาพของอุปกรณ์จะต้องลดต้นทุนการวิจัยและการผลิต การบรรลุเป้าหมายเหล่านี้จำเป็นต้องร่วมมือกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ เสนอความช่วยเหลือด้านการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับผู้สูงอายุ และการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องกับผู้กำหนดนโยบาย

อุปกรณ์สวมใส่ได้เปิดโอกาสมากมายในการติดตามและปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใหญ่ในแต่ละช่วงวัย ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและสรีระที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องและไม่รุกล้ำ เราคาดหวังว่านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่กำลังดำเนินอยู่จะถูกแปลในอนาคตอันใกล้ให้เป็นการแทรกแซงอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุและการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีที่ประสบความสำเร็จ

ทั้งหมดทั้งมวลคือสิ่งที่เราจะบอกว่า “การเตรียมพร้อม” รับมือสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในมุมของการดูแลสุขภาพของกลุ่ม Aging Society หรือสังคมผู้สูงอายุ จะสามารถช่วยให้การดำรงชีวิตอยู่ในช่วงที่โลกปรับเปลี่ยนไปทุกวันย่อมส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตในระยะยาว และเป็นผลดีต่อการประเมินทิศทางด้านการตลาด จะช่วยส่งผลให้ผู้ประกอบการหรือใครหลายๆคนที่สนใจ สามารถเดินหน้าต่อได้ถูกทางและตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดที่สุด

kinyupen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here