โครงการ The S1 โดย EXIM Bank X บสย. สนับสนุนสภาพคล่อง SMEsไทย สู่ตลาดโลก

0
408
kinyupen

EXIM BANK สานพลัง บสย. จัดสินเชื่อพร้อมค้ำประกันภายใต้โครงการ The S1 ยกระดับการบริการสนับสนุนสภาพคล่อง  SMEs ไทย สู่ตลาดโลก

SMEs ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจในสัดส่วน 34% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ทั้งยังสร้างการจ้างงานมากถึง 12.6 ล้านราย คิดเป็นสัดส่วน 72% ของการจ้างงานทั้งระบบ ขณะที่ในภาวะปัจจุบันตลาดภายในประเทศเริ่มอิ่มตัวด้วยปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการก้าวสู่สังคมสูงวัยหรือหนี้ครัวเรือนที่สูงทำให้กำลังในการจับจ่ายใช้สอยลดลง ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs ซึ่งมีจำนวนถึง 99% ของผู้ประกอบการทั้งระบบ หรือกว่า 3.18 ล้านรายต้องเริ่มมองหาช่องทางในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศเพื่อค้นหาลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK

เส้นทางสู่การเป็น “ผู้ส่งออก” อาจจะไม่ได้ง่ายนักสำหรับผู้เริ่มต้น ทั้งเรื่องความรู้ความเข้าใจในการส่งออกและปัจจัยสำคัญอย่างเงินทุนในการพัฒนาสินค้าเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ส่งออกได้ ขณะที่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนนับเป็นข้อจำกัดสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ผู้ประกอบการรายย่อยต้องเผชิญและปลดล็อกได้ยาก หากไม่มีการช่วยเหลือจากภาครัฐ การให้ผู้ประกอบการ SMEs ต่อสู้เองโดยลำพังคงยากที่จะพาเรือเล็กออกจากฝั่ง

สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 2 แห่งประกอบด้วยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จึงได้ร่วมมือกันเปิดตัวโครงการ The S1 (SMEs One) โดยใช้ความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 องค์กรในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้พร้อมสนับสนุน SMEs ใน Supply Chain การส่งออก ให้ได้รับบริการทั้งสินเชื่อและการออกหนังสือค้ำประกันอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจภายใต้การบริการผ่านช่องทางสาขาร่วม (Co-branch) และช่องทางออนไลน์ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับประสิทธิภาพการบริการแก่ลูกค้า SMEs

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับโครงการ The S1 โดยเฉพาะ เพื่อบรรเทาภาระต้นทุนทางการเงินพร้อมทั้งให้สิทธิประโยชน์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการที่เป็นคนตัวเล็กในโลกธุรกิจให้สามารถเริ่มต้นหรือขยายกิจการได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในเวทีการค้าโลกยุคใหม่

บริการใหม่ “สินเชื่อ One SMEs” เป็นสินเชื่อหมุนเวียนทั้งก่อนและหลังการส่งออก วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.25% ต่อปี โดยใช้เพียงหนังสือค้ำประกัน บสย. และผู้บริหารหลักค้ำประกัน พร้อมรับสิทธิพิเศษ ส่วนลดดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี สำหรับ 6 เดือนแรก ซึ่งถ้าทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรับเพิ่มส่วนลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ต่อปี ตลอดระยะเวลา 3 ปี และยกเว้นค่าดำเนินการค้ำประกันจาก บสย. (สมัครและอนุมัติภายใน 31 ก.ค. 2566)

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยว่า โครงการ The S1 เกิดจากความมุ่งมั่นของ EXIM BANK และ บสย. ที่จะพัฒนาศักยภาพและยกระดับคนตัวเล็กในทุกมิติทั้ง เติมความรู้ เติมโอกาส และเติมเงินทุน เพื่อให้ SMEs แข็งแรง พร้อมเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดย EXIM BANK และ บสย. ร่วมกันพัฒนา Business Model ในการสนับสนุน SMEs ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการส่งออกภายใต้แนวคิด 1 Channel, 1 Process และ 1 Credit Scoring ตอบโจทย์ความต้องการของโลกธุรกิจยุคใหม่ที่เน้นความสะดวก รวดเร็ว สมัครเพียง 1 ครั้ง ได้ทั้งการขออนุมัติวงเงินสินเชื่อและขอออกหนังสือค้ำประกัน ช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับเงินทุนไปหมุนเวียนใช้ในกิจการรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ด้านนายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. กล่าวว่า บสย. เป็นกลไกของภาครัฐที่จะเติมเต็มด้านหลักประกันให้กับ SMEs ที่ต้องการเงินทุน โดยยกเว้นค่าดำเนินการหนังสือค้ำประกันเพื่อช่วยลดต้นทุนด้านการเงินและภายใต้ความร่วมมือของโครงการ The S1 นี้จะมีการนำระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยลดกระบวนการ ลดเอกสารและจะร่วมกันให้บริการเป็น One Stop Service โดยมีสาขาของ บสย. 11 สาขาและ EXIM BANK 9 สาขา เป็นจุด Touchpoint ที่ SMEs สามารถยื่นขอสินเชื่อพร้อมหนังสือค้ำประกันจาก บสย. ได้ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการและเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงเงินทุนในการพัฒนาธุรกิจได้ง่ายขึ้น

นายพิสิฏฐ์ เอี่ยมน้อย CEO บริษัท แคลเอ็กซ์โค่ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ยี่ห้อ Motoc และน้ำมันหล่อลื่นเกียร์และเครื่องจักร Mitec หนึ่งในผู้ประกอบการที่สนใจขอสินเชื่อภายใต้โครงการ The S1 กล่าวว่า ได้เห็นโครงการนี้ในโซเชียลมีเดีย จึงสนใจและเดินทางมาขอเข้าร่วมโครงการ โดยบริษัทเปิดดำเนินงานมาแล้ว 4 ปี  สินค้าที่จำหน่ายอยู่ในกลุ่มตลาดล่างเป็นหลัก เริ่มมีการจำหน่ายแล้วในจังหวัดชายแดน จึงอยากได้ความรู้และเงินทุนสำหรับพัฒนาสินค้าเพื่อเจาะตลาดกลุ่มพรีเมียมมากขึ้น รวมทั้งอยากขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน การได้เข้ามารับทราบรายละเอียดของโครงการ The S1 นับว่าเป็นประโยชน์มาก เพราะเป็น One Stop Service มางานเดียวได้ครบ ทั้งการสมัครเข้าร่วมโครงการ อบรมให้ความรู้เรื่องการส่งออก เงินทุน ปรึกษาเรื่องขั้นตอนการขอสินเชื่อจาก EXIM BANK โดย บสย. จะช่วยเรื่องการค้ำประกัน ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการหาหลักทรัพย์ค้ำประกัน

“ผมว่าการร่วมมือกันในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ดี เพราะทั้ง 2 หน่วยงานจะใช้มาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาสินเชื่อ หากไม่รวมศูนย์ก็จะต่างคนต่างทำและแต่ละแห่งจะมีวิธีการทำงานและการพิจารณาที่แตกต่างกัน โครงการ The S1 นับว่าเป็นแบบอย่างของการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติ นับเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอย่างยิ่ง” นายพิสิฏฐ์ กล่าว

ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการ S1 และ โครงการ “คลินิค EXIM เพื่อคนตัวเล็ก” เพื่อรับคำปรึกษาแนะนำทางการเงินจากทั้ง 2 องค์กร เพื่อวางแผนทางธุรกิจ บริหารจัดการหนี้หรือบัญชีภายใน และเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจได้ สอบถามศูนย์บริการลูกค้า EXIM BANK โทร. 0 2169 9999 หรือ บสย. โทร. 0 2890 9999 และในอนาคตโครงการจะขยายความร่วมมือไปยังธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ซึ่งอยู่ระหว่างร่วมกันพัฒนารูปแบบการทำงาน พัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่ขับเคลื่อนการเติบโตของ SMEs และประเทศไทยอย่างยั่งยืน

kinyupen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here