EXIM BANK จับมือ บสย. เปิดตัว “สินเชื่อ One SMEs”

0
272
kinyupen

EXIM BANK และ บสย. เปิดตัว “สินเชื่อ One SMEs” เงินทุนหมุนเวียนทั้งก่อนและหลังการส่งออก วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5% ต่อปี สมัครง่ายผ่านเว็บไซต์ อนุมัติไว และดอกเบี้ยพิเศษ ใช้เพียงหนังสือค้ำประกัน บสย. และผู้บริหารหลักค้ำประกัน พร้อมจัด “คลินิก EXIM เพื่อคนตัวเล็ก” ตรวจสุขภาพทางการเงินและให้คำปรึกษาแก้หนี้ เติมทุนครบวงจร

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดโครงการ “The S1 Project เติมทุน บสย. ค้ำจัดเต็ม” และ “คลินิก EXIM เพื่อคนตัวเล็ก” ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เชิญผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้า EXIM BANK และ บสย. เข้าร่วมรับคำปรึกษาเพื่อเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจส่งออก และสมัครขอใช้บริการสินเชื่อใหม่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกัน “สินเชื่อ One SMEs” เป็นสินเชื่อหมุนเวียนทั้งก่อนและหลังการส่งออก วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 5% ต่อปี โดยใช้เพียงหนังสือค้ำประกัน บสย. และผู้บริหารหลักค้ำประกัน พร้อมสิทธิพิเศษ 2 ต่อ

ต่อที่ 1 ส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปีตลอดระยะเวลา 3 ปี

ต่อที่ 2 ฟรี! ค่าดำเนินการหนังสือค้ำประกัน บสย.

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs สามารถสมัครใช้บริการได้ทางเว็บไซต์ EXIM BANK และ บสย. สอบถามศูนย์บริการลูกค้า EXIM BANK โทร. 0 2169 9999 หรือ บสย. โทร. 0 2890 9999

ความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในครั้งนี้ เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและบุคคลธรรมดาทำธุรกิจที่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน เนื่องจากไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน EXIM BANK และ บสย. จึงริเริ่มโครงการ “The S1 Project” ซึ่งเป็นการสานพลังความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมในการให้บริการทางการเงิน ภายใต้แนวคิด “รวมช่องทาง รวมกระบวนการ และรวมโมเดลในการประเมินสินเชื่อเข้าด้วยกัน” เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการตั้งแต่เฟสแรกในช่วงกลางปี 2565 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ EXIM BANK ได้จับมือกับ บสย. เปิด “คลินิก EXIM เพื่อคนตัวเล็ก” ครั้งที่ 2 เพื่อตรวจสุขภาพทางการเงินและให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาธุรกิจอย่างครบวงจร อาทิ การปรับแผนธุรกิจ การบริหารจัดการทางการเงิน การแก้ไขหนี้เสียและปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบาง ผู้ประกอบการรายย่อย บุคคลธรรมดาที่ทำธุรกิจ และลูกค้าธนาคารที่ประสบปัญหาสภาพคล่องทางธุรกิจ โดยใช้ความเชี่ยวชาญของ EXIM BANK ในด้านการส่งเสริมการส่งออก ทั้งมิติความรู้ โอกาสทางธุรกิจ และเงินทุน โดยบูรณาการความร่วมมือกับ บสย. F.A. Center หรือศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน บสย. เพื่อ “เติมความรู้ เติมโอกาส และเติมเงินทุน” ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างมั่นคงและเข้าสู่ Supply Chain การส่งออกได้ในที่สุด ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปี 2566 ได้มีผู้เข้ารับคำปรึกษาทางออนไลน์และออฟไลน์แล้วกว่า 670 ราย สามารถแก้หนี้ได้ 138 ราย เติมทุนได้ 236 ราย เติมความรู้ 217 ราย และอยู่ระหว่างพิจารณา 79 ราย

ในการยกระดับการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในวงกว้าง EXIM BANK และ บสย. ได้ขยายความร่วมมือไปยังธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) แล้ว และจะร่วมกันพัฒนารูปแบบการทำงานภายใต้โครงการ The S1 Project สร้างนวัตกรรมทางการเงินและบริการที่ขับเคลื่อนการเติบโตของ SMEs อย่างยั่งยืนในเวทีการค้าโลกต่อไป

kinyupen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here