สายวัดรอเลย สิ้นปีนี้ได้สวดมนต์ข้ามปีแล้ว

0
635
kinyupen

ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) มีมติให้วัดไทยทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ จัดสวดมนต์ข้ามปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการและโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)​ และนายยุทธศักดิ์ แก้วพระพาน ผู้ช่วยโฆษก พศ. แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 27/2565 ว่า มส. มีมติเห็นชอบโครงการสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 โดย

1.ให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ จัดให้มีการสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ในช่วงคืนวันที่ 31 ธ.ค. 2565 และให้มีพิธีทำบุญตักบาตรในวันที่ 1 ม.ค. 2566

2.ให้วัดทุกวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนพร้อมครอบครัว ลด ละ เลิก อบายมุข สิ่งเสพติด และร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นมงคล แทนการละเล่นหรือกิจกรรมที่รื่นเริงอย่างอื่น

3. ส่วนกลาง ให้คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ พศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ในช่วงคืนวันที่ 31 ธ.ค. 2565-1 ม.ค. 2566 โดยพิจารณาสถานที่และกิจกรรมตามความเหมาะสม

4.ส่วนภูมิภาค ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ประสานกับคณะสงฆ์และส่วนราชการในจังหวัด กำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ในช่วงคืนวันที่ 31 ธ.ค. 2565 -1 ม.ค. 2566 ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

kinyupen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here