Checklist 5 คุณสมบัติของคนมีความฉลาดทาง “อารมณ์”

0
1014
kinyupen

การแข่งขันที่สูงขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเพื่อการอยู่รอดในแต่ละวัน หรือการแข่งขันซึ่งให้ได้มาในบางสิ่งบางอย่าง เพื่อให้ได้รับการยอมรับ ดังนั้น สิ่งที่ต้องมีในการพิชิตถึงเป้าหมายคือ IQ และ EQ อย่างถ้าเราพูดถึง IQ หรือที่หมายถึงความฉลาดทางด้านสติปัญญา ซึ่งเป็นการวัดจากอายุสมองเทียบกับอายุจริง ของคนปกติจะอยู่ที่ 90-110 โดยเป็นการวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ ความสามารถทางวิชาการ ความจำ การอ่านเขียน ซึ่งการพัฒนา IQ นั้น 50% เกิดจากกรรมพันธุ์ อีก 50% เกิดจากสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ส่วน EQ หรือความฉลาดทางด้านอารมณ์ เป็นสิ่งนึงที่คนเก่งหรือผู้นำหลายๆคนควรจะมี ดังนั้น กินอยู่เป็น 360 องศาแห่งการใช้ชีวิต ขอนำทุกท่านมาทำ Checklist 5 คุณสมบัติของผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ ควรมีค่ะ

1. Self Awareness (รู้จักตนเอง)

ก่อนอื่นต้องรู้จักตัวเองให้ดีก่อน การเข้าใจตนเอง รู้จุดอ่อน จุดแข็ง คุณจะสามารถวางแผนเพื่อแก้ไขจุดอ่อน และ ใช้จุดแข็งที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

2. Self regulation (ควบคุมตนเองได้)

การไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ ถือเป็นสิ่งที่ควบคุมยากที่สุด คุณอาจเริ่มฝึกฝนจากการคิดอย่างมีสติ และใช้เหตุผลนำอารมณ์ก่อนเสมอ หากคุณทำได้ จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในทีมได้เป็นอย่างดี

3. Motivation (มีแรงจูงใจ)

การตั้งเป้าหมาย และไม่หยุดที่จะเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ผู้นำต้องมี เพื่อไปให้ถึงจุดหมาย ความต้องการประสบความสำเร็จจากภายใน จะทำให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

4. Empathy (เห็นอกเห็นใจผู้อื่น)

เอาใจเขามาใส่ใจเรา รับรู้ในความรู้สึกของคนในทีม และสามารถช่วยแบ่งเบา หรือแสดงความเห็นอกเห็นใจได้เป็นอย่างดี พร้อมเปิดใจรับฟังความคิดเห็นเมื่อเกิดปัญหา

5. Social Skill (มีทักษะทางสังคมที่ดี)

การมีมนุษยสัมพันธ์ และมี Connection ดี เป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับผู้นำ ผู้ที่ใส่ใจผู้อื่น จะได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ซึ่งจะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

ขอบคุณข้อมูล : เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ

kinyupen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here