5 โรคร้ายที่คนไทยกลัวสุดขีด!

0
795
kinyupen

ผลสำรวจของ “ซุปเปอร์โพล” ได้สำรวจ 5 อันดับโรคร้ายที่ประชาชนกลัวมากที่สุด โดยส่วนใหญ่กลัวโรคมะเร็งมากที่สุด ร้อยละ 83.4 และกังวลสาเหตุของการเกิดโรคร้ายมาจากสารพิษสารเคมีในอาหาร

“การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” คำนิยามนี้ถือเป็นเรื่องจริงที่ผู้เฒ่าผู้แก่หรือแม่แต่เพื่อนๆ มักจะอวยพรหรือสอนให้เราหันมาใส่ใจสุขภาพ เพราะไม่ว่าจะทำสิ่งใดๆ ก็ตาม สุขภาพถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถ้าเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สตรอง เราก็จะทำอะไรได้หลายๆ อย่างแบบเต็มที่ แต่ถ้าสุขภาพของเราไม่ดี บางสิ่งบางอย่างเราก็อาจจะทำไม่ได้ เช่น เหนื่อยง่าย ก็ไม่สามารถลงวิ่งมาราธอนได้ เป็นต้น

โรคภัยไข้เจ็บมาเยือนเราได้ทุกเมื่อ ทุกเวลา แต่เมื่อมาเยือนจนเราเจ็บป่วยแล้ว สิ่งสำคัญคือ เราต้องรักษาให้หายและกลับมาเป็นปกติให้ได้ คนส่วนน้อยป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ จนกลายเป็นโรคประจำตัว รักษาไม่หาย ทำได้เต็มที่แค่เพียงรักษาเพื่อเยียวอาการเท่านั้น ซึ่งก็เชื่อว่าใครหลายๆ คนคงไม่อยากที่จะเจ็บหรือป่วยเป็นโรคร้ายต่างๆ นาๆ

5-โรคร้าย-ที่คนไทย-กลัวสุดขีด!_FB

ล่าสุด สำนักวิจัยซุปเปอร์โพลได้มีการสำรวจ 5 อันดับโรคร้ายที่ประชาชนเกิดอาการกลัวมากที่สุด จากกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพจำนวนทั้งสิ้น 1,048 ตัวอย่าง โดยผลสำรวจพบว่า อันดับ 1 คนไทยส่วนใหญ่กลัว “โรคมะเร็ง” มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.4 รองลงมา อันดับ 2 คือ โรคหัวใจ คิดเป็นร้อยละ 62.7 , อันดับ 3 โรคกรดไหลย้อน คิดเป็นร้อยละ 59.8 , อันดับ 4 คือ โรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 57.7 และ อันดับที่ 5 คือ โรคความดัน คิดเป็นร้อยละ 54.6

ทั้งนี้ ประชาชนแสดงความกังวลถึงสาเหตุของโรคร้าย โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 70.4 กังวลสาเหตุมาจากสารพิษสารเคมีในอาหาร เช่น ฟอร์มาลีน น้ำมันทอดเก่า สารตะกั่ว ยาฆ่าแมลง และสารเคมีอื่นๆ เป็นต้น รองลงมาคือ ร้อยละ 63.3 สาหตุจากการทานเหล้า สูบบุหรี่ , ร้อยละ 61.1 สาเหตุจากการไม่ได้ออกกำลังกาย

ส่วนประเภทอาหารที่มีสารพิษทำลายสุขภาพประชาชนมากที่สุด ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.3 ระบุ อาหารปิ้งย่าง จานด่วน ฟาสต์ฟู้ดส์ รองลงมา ร้อยละ 68.9 อาหารตามสั่ง ของร้อนใส่กล่องโฟม ถุงพลาสติก นอกจากนี้ ร้อยละ 55.1 ไม่เชื่อมั่นหน่วยงานรัฐดูแลเรื่องสุขภาพกับอาหารของประชาชนได้

จะเห็นได้ว่าจากผลการสำรวจ โรคมะเร็งถือเป็นโรคร้ายที่คนไทยกลัวมากที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะโรคมะเร็งจริงๆ แล้ว มีแยกย่อยออกเป็นหลายประเภท อย่างเช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว ที่นายแบบชื่อดัง ปาล์ม เปรมทัต กำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ จนต้องตามหาสเตมเซลล์มาทำการรักษา นอกจากนี้ยังมีโรคมะเร็งปากมดลูก , มะเร็งลำไส้ , มะเร็งปอด ฯลฯ ซึ่งผลข้างเคียงของโรคร้ายนั้นค่อนข้างที่จะรุนแรงและทรมาน ยากต่อการรักษา บายรายถึงขั้นเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยซ้ำ ฉะนั้น หากคุณไม่อยากมีโรคภัยเจ็บหรือเจ็บไข้ได้ป่วยใดๆ นั้น ก็จงให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพให้มากๆ เพราะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานหรือประกอบอาชีพต่างๆ นาๆ รวมไปถึงการใช่ชีวิตด้วย

kinyupen