โควิด-19 จับมือสู้ คือ ทางรอด

ส่องโมเดลความสำเร็จเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ในการต่อสู้ภัยโควิด-19 ของ “โรงพยาบาลเทพา”

ในสภาวะที่สังคมกลับมาตื่นตระหนกกับการระบาดรอบ 2 ของโรคโควิด-19 วันนี้ กินอยู่เป็น 360 องศาแห่งการใช้ชีวิต ขอนำโมเดลความสำเร็จเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ในการต่อสู้ภัยโควิด-19 ของ “โรงพยาบาลเทพา” โรงพยาบาลชุมชนบริเวณเขตพื้นที่รอยต่อระหว่างสงขลาและปัตตานีมาถ่ายทอดให้ได้ทราบกัน

โดยหัวใจสำคัญความสำเร็จนี้ เกิดจากการผนึกร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันของ “แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข – ชาวบ้านในพื้นที่ – ธารน้ำใจคนในสังคม”

 

 

เมื่อเจอโควิด -19 คุณจะสู้ หรือ ถอย

โรงพยาบาลเทพา ตรวจพบผู้ป่วยเริ่มแรก จำนวน 1 ราย จากนั้นไม่นานมีการตรวจพบเพิ่มอีก 2 ราย

 

จึงได้ “จัดตั้งแผนกโรคทางเดินหายใจที่ปลอดภัยกับชุมชน” และ “มีหอผู้ป่วยเฉพาะโรค” ที่ดัดแปลงจากหอผู้ป่วยในที่เพิ่งสร้างแล้วเสร็จมีลักษณะเป็นห้องเดี่ยว และ “จัดตั้ง Nurse Station” เพื่อรองรับผู้ป่วยทันที

 

รวมถึงจัดตั้งระบบทางเดินอากาศให้ไปทางเดียวกัน ตลอดจนมีมาตรการต่างๆ เพื่อลดการติดเชื้อทางการแพทย์ และมีการประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการล่วงหน้า โดยรองรับคนไข้โควิด-19 ในอนาคตได้ถึง 21 เตียง

 

อีกหนึ่งประการสำคัญ คือ ให้ความรู้และพูดคุยกับชุมชนอย่างต่อเนื่องถึงความคืบหน้าในการรักษา จนเกิดความเข้าใจและผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดี ผู้ป่วยได้รับการรักษาจนหายป่วยกลับใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ